Kniha Jób

17. Tretia Bildadova reč, 25, 1 – 6

 

  1.  1 Tu prehovoril Šuachčan Bildad a vravel:

 

Boh všetko múdro riadi

 

2 „On má vladársku moc, hroznú silu,

udržuje pokoj na výsostiach.

3 Je možno spočítať jeho zástupy?

A nad kým nevychádza jeho svetlo?

 

Boh všemohúci a vševediaci

 

4 Je človek spravodlivý pred Bohom,

čistý, koho porodila žena?

5 Ak jasne nesvieti už ani mesiac,

ani hviezdy nie sú v jeho očiach čisté,

6 o čo menej človiečik, ten chrobák,

človeka syn, tento červíček!“