Kniha Jób

4. Tretia Elihuova reč, 35, 1 – 16

35  1 A Elihu opäť vravel:

 

Jób si protirečí

 

2 „Veď či za správne si toto vari pokladal:

»U Pána mám právo,« tak si hovoril.

 3 Teraz zasa tvrdíš: »Čo je ťa do toho,

čože ti tým robím, že hriech pášem ja?«

4 Nuž tak, chcem dať teraz tebe hlavne odpoveď,

zároveň však s tebou tvojim priateľom.

 

Neprávosť neublíži Bohu

 

5 Na nebesá pozri, len sa dívaj (pozorne)!

Hľaďte na oblaky: Vyššie než ty sú.

6 Keď hriech teda pášeš, čo urobíš jemu tým?

Ak máš nemálo vín, čo mu spôsobíš?

7 Ak si spravodlivý, čože mu tým daruješ

alebo čo môže prijať z tvojej ruky?!

 

Neprávosť ubližuje ľuďom

 

8 Tvoja bezbožnosť týka sa muža, jak si ty,

tvoja spravodlivosť syna človeka.

9 Nariekajú oni pod útlakom velikým,

kvília pod ramenom mocných vladárov.

 10 Lenže nepomyslia: »Kde je Boh, čo stvoril nás,

ten, čo dáva v noci piesňam hlaholiť,

11 čo nás poučuje tvorstvom pozemským

a čo nás vzdeláva vtáctvom nebeským?«

12 Bedákajú iba, nik im nedá odpoveď

pred spurným pohľadom tamtých hriešnikov.

13 Všetko to je márne, Boh ich nechce vypočuť,

Všemohúci si to ani nevšimne.

 14 Čo však, keď ty vravíš, že ho veru nevidíš,

hoci s ním máš súd mať, na to čakáš len?

15 Že hnev jeho teraz teda ešte netresce,

že sa o priestupok zaraz nestará,

16 Jób si už aj ústa naprázdno ver’ otvára,

keďže vedu nemá, tára priveľa.“

 
3. Porov. 34, 9.
10 n. Boh oprávnene žiada, aby sa všetci, čo sú utláčaní alebo akokoľvek podrobení utrpeniu, modlili s veľkou dôverou; Boh veľmi často za noc, t. j. nečakane, za veľmi krátky čas poskytol svoju pomoc ľuďom a tým ich podnietil, aby mu ďakovali chválospevom a aby ho zvelebovali za svoje vyslobodenie.
14 – 16. Treba trpezlivo vyčkať, až Boh uzná za dobré, kedy chce zakročiť svojou mocou, aby poskytol pomoc prosiacim.