Kniha Sirachovcova

Kniha Sirachovcova

14 1 Blahoslavený, kto sa nepotkol slovom svojich úst

a netrápi ho zármutok nad hriechom.

2 Šťastlivý, koho duša nepocítila zármutok

a kto nestratil nádej úplne.

3 Pre lakomca a skupáňa nemá zmyslu majetok

a načo potrebuje zlato závistník?

4 Kto ani sebe nepraje, keď zhromažďuje, ten zhromažďuje iným

a z jeho majetku budú iní žiť rozkošne.

5 Kto nepraje sám sebe, ku komuže bude lepší? –

Nemá nijakej radosti zo svojho majetku.

6 Niet horšieho od toho, kto sám sebe závidí,

aj takú odplatu bude mať za svoje zlo.

7 Ak aj robí dobre, robí tak nevedomky a s nevôľou,

nakoniec vždy ukáže, aký je zlý.

8 Veľmi zlý je, kto má závistlivé oko:

odvracia si tvár a opovrhuje (inými).

9 Závistlivé oko sa nevie nasýtiť svojím hriešnym podielom,

nenasycuje sa, ani čo by strávil svoju usužovanú dušu.

 10 Zlostné oko myslí na zlo, nenasýti sa chlebom,

trpí nedostatkom a zármutkom pri vlastnom stole.

11 Synu, ak máš z čoho, dopraj si

a Bohu prinášaj obetu, ako sa sluší.

 12 Pamätaj, že smrť nebude meškať

a zákon podsvetia nie je ti zjavený;

zákonom každého na svete je: smrťou zomrieť.

13 Rob dobre priateľovi, kým neumrieš,

koľko môžeš, podaj a daruj chudobnému!

 14 Nepripusť, aby ti unikol radostný deň;

a nech ťa neminie dobrá čiastka, ktorú dostaneš.

15 Či nezanecháš iným (ovocie) svojich námah,

aby si lósom podelili, čo si (získal) mnohou prácou?

16 Dávaj a ber, buď však spravodlivý voči sebe!

17 Prv ako skonáš, rob dobre, správne,

lebo v podsvetí už nenájdeš pokrm.

18 Každý človek – ako tráva – ostarie,

bude ako list na zelenom plodonosnom strome.

19 Jedny listy rašia, iné odpadávajú,

tak sa vedie aj pokoleniu z tela a krvi:

jedna časť odumiera, iná sa rodí.

20 Každé pominuteľné dielo vezme nakoniec skazu

a s ním pôjde aj jeho tvorca.

21 Každý výborný čin dôjde spravodlivej odmeny

a slávu bude mať z neho aj ten, kto ho koná.

 

Treba sa usilovať o užitočnú múdrosť

 

 22 Blahoslavený, kto sa venuje múdrosti,

každý, kto rozjíma o jej záslužnosti

a svojím rozumom premýšľa o Božej prozreteľnosti;

23 kto uvažuje svojím srdcom o jej cestách,

kto vtipom preniká do jej tajomstiev,

kto ide po nej, akoby ju stopoval,

a stavia sa na jej cesty,

24 hľadí jej do okien

a načúva pri jej dverách;

25 kto spočinie vedľa jej domu

a na jej stenách si upevňuje stánkový kôl;

kto si svoj stánok upevňuje na dosah ruky od nej,

aby v tom domku navždy spočinul jeho majetok,

26 ten stavia svojich synov pod jej záštitu

a sám spočinie pod jej ratolesťami,

27 v jej úkryte nájde ochranu pred úpalom

a spočinie v jej sláve.

 

10. Podľa gréckeho je takto: „Zlé oko závistlivo hľadí na chlieb, / aj za svojím stolom trie biedu.“
12. Podľa hebrejského má 12b znieť: „Záväzok podsvetia nebol ti zjavený.“ To jest: nevieš, kedy bude smrť žiadať od teba svoje právo, a tak nemôžeš vedieť, kedy zomrieš. Podľa latinského: „človeku bol ukázaný zákon“, t. j. každý vie, že sme smrteľní.

12c. – Tento verš má grécky text až v 18b: „Každý človek ako rúcho zostarieva, / lebo je to odveký zákon: Isto zomrieš.“
14. Sirachovec doteraz ukazoval, kto svoj majetok užíva nesprávne. Odteraz poukazuje na správnu životosprávu: ako totiž správne užívať dary prírody a vôbec hodnoty. Sám život je už sám osebe jedna z najväčších hodnôt. Treba si preto život múdro zariadiť, aby sme zažili v ňom aj radosti.
22 – 27. Múdrosť si máme predstaviť ako osobu, po ktorej človek túži ako po svojej láske a nevie sa uspokojiť, kým ju nedostane. Láska k nej je šľachetná ako čistá láska milujúceho k milovanej osobe.
Kniha Sirachovcova