Kniha Sirachovcova

Kniha Sirachovcova

Ako sa treba zachovať oproti jednotlivým skupinám ľudí

8 1 S mocným mužom nepúšťaj sa do hádky,

aby si mu azda neupadol do rúk.

 2 Nepúšťaj sa do sporu s boháčom,

aby azda nepostavil proti tebe (iný) spor:

3 lebo mnohých nakazilo zlato a striebro,

až k srdcu kráľov sa tak možno dostať a prikloniť (si ich).

4 Nehádaj sa s takým, čo má mnoho rečí,

a neprikladaj drevo na jeho oheň!

5 Nestýkaj sa s takým, kto nemá učenosti,

aby sa nevyslovil potupne o tvojich predkoch!

6 Neopovrhuj nikým, kto sa odvrátil od hriechu –

ani mu už nerob výčitky –

pamätaj, že všetci si zasluhujeme pokarhanie.

7  Nepohŕdaj nikým pre jeho starobu:

lebo aj my ideme do staroby.

8 Neraduj sa z toho, že tvoj nepriateľ je mŕtvy;

máš vedieť, že všetci umrieme a nežiadame si byť iným na radosť.

9 Nepohŕdaj tým, čo rozprávajú múdri starci,

ale máš sa zapodievať ich múdrymi výrokmi;

10 lebo od nich sa naučíš múdrosti a rozumnej vede,

ako bezúhonne sa máš správať voči váženým.

11 Nedaj si ujsť, čo hovoria starší,

lebo oni sa tomu priúčali od svojich rodičov;

12 od nich sa totiž naučíš rozumnosti,

ako máš (správne) odpovedať, keď ti to bude treba.

13 Nerozpaľuj uhlíky hriešnikov – ak by si ich karhal –

aby si nezhorel plameňom ohňa ich hriechov.

14 Nestavaj sa proti posmeškárovi,

aby ti nevysedával pred ústami ako vyzvedač.

15 Nepožičaj nikomu, kto by bol mocnejší od teba;

ak si požičal, maj to za stratenú vec!

16 Nezaručuj sa na viac, ako stačíš silou;

ak si sa zaručil, mysli na to, že máš splatiť.

 17 Proti sudcovi sa do súdu nepúšťaj,

lebo súdi tak, ako je spravodlivé.

18 S odvážlivcom sa nevydávaj na cestu,

aby azda neuvalil na teba svoje zlo;

lebo on pôjde, ako sa mu zachce,

a pre jeho nemúdrosť zahynieš spolu s ním.

19 S prchlivcom si nezačínaj hádku,

ani s odvážlivcom nechoď na púšť,

lebo krv je u neho akoby nič

a zamorduje ťa tam, kde nemáš pomocníka.

20 U nemúdrych nehľadaj radu,

veď nemôžu mať v láske nič,

iba čo im je milé.

21 Pred cudzincom sa neraď,

veď nevieš, čo sa zrodí v ňom.

22 Neotváraj svoje srdce pred kýmkoľvek,

aby sa ti azda nezaliečal predstieranou láskou a nepošpinil ťa.

 
2 n. Upozorňuje na opatrnosť v spore s boháčom, ktorý mohol aj kráľovských sudcov podplatiť.
17. Lepšie má grécke znenie: „Nepúšťaj sa do hádky so sudcom, / lebo súd rozhodne v prospech neho podľa vážnosti jeho.“
Kniha Sirachovcova