Kniha Sirachovcova

Kniha Sirachovcova

O voľbe priateľa

37 1 Každý priateľ hovorí: „Uzavrel som priateľstvo.“

Ale mnohý priateľ je len podľa mena priateľom.

Či to nespôsobí trpkosť až na smrť,

2 ak sa ti priateľ a druh zmení v nepriateľa?

3 Ó, krajne ničomná opovážlivosť, kdeže si sa len vzala,

aby si pokryla zem zlosťou a úlisnou falošnosťou?

4 Priateľ sa raduje s priateľom nad (jeho) blaženosťou,

no v čase súženia stane sa mu protivníkom.

 5 Priateľ má sútrpnosť s priateľom (pre žalúdok):

a proti nepriateľovi sa chopí štítu.

 6 Nezabúdaj na svojho priateľa, ktorý sa ti oddáva s celou dušou,

nezabudni na neho ani pri svojom bohatstve!

 

O voľbe poradcu

 

7 Nehľadaj radu u toho, kto číha po tebe,

ukry svoj úmysel pred tými, čo ti závidia.

8 Každý, kto radí, prednáša svoju mienku,

ale je aj poradca sám pre seba.

9 Chráň sa pred (takým) poradcom,

najprv sa vyzvedaj, v čom má nedostatok.

Lebo taký myslí (najprv) na seba,

10 aby ti nezarazil kolík do zeme.

Povie ti: „Správna je tvoja cesta!“ –

11 a pritom sa postaví stranou, aby videl, čo sa ti stane.

 12 S nepobožným (nemaj) rozhovor o svätosti

a s nespravodlivým o spravodlivosti!

So ženou (nemaj) rozhovor o tej, na ktorú žiarli,

bojazlivému nehovor o vojne!

S obchodníkom (nehovor) o obrate, s kupcom o predaji,

so závistlivcom zasa o prejave vďaky!

13 S človekom bez milosrdenstva (nehovor) o milosrdenstve,

s nepočestným o počestnosti,

s roľníckym robotníkom o jeho rozličných prácach!

14 S robotníkom (zjednaným) na rok nehovor o zakončení roka,

s lenivým otrokom o mnohých pracovných (povinnostiach):

na radu takýchto sa nikdy nespoliehaj!

15 Stýkaj sa ustavične so svätými mužmi,

o komkoľvek sa dozvieš, že zachováva bázeň pred Bohom,

16 ktorého duša sa podobá tvojej duši

a ktorý má sútrpnosť s tebou, keby si sa zakolísal vo tme.

 

Rozliční poradcovia

 

17 Pevne sa drž toho, čo ti radí dobré svedomie,

nad to nemáš nič cennejšie.

18 Svedomie svätého človeka ti niekedy povie viac

ako sedem strážcov, ktorí sedia vysoko (na veži) a skúmajú (kraj).

19 Ale pritom vzývaj Najvyššieho,

aby riadil tvoju cestu podľa pravdy.

 20 Pred každým tvojím dielom nech predchádza správne uváženie

a pred každým výkonom pevný úmysel.

21 Ničomné slovo mení srdce; štyri výhonky z neho vyrastú:

dobré a zlé, život a smrť

a nad nimi trvale vládne jazyk.

Niektorý učiteľ je zbehlý a vyučuje mnohých,

ale sebe vie málo osožiť.

22 Múdry učiteľ vie poučiť mnohých,

aj sám sebe osoží.

23 Iný vie múdro hovoriť, ale ho zavrhnú,

takže v každom ohľade trpí núdzu;

24 nedostal od Boha milosť,

lebo aj v múdrosti má nedostatok.

25 Iný je zasa múdry iba pre seba

a plody jeho rozvahy sú chvályhodné.

26 Múdry muž poučuje svoj ľud

a plody jeho múdrosti sú spoľahlivé.

27 Múdry muž obsiahne plné požehnanie,

ktorí ho vidia, chvália ho.

28 Život človeka má spočítané dni:

no dni Izraela sú nespočítateľné.

29 Múdry sa dožije úcty vo svojom národe

a jeho meno bude žiť naveky.

 

Miernosť v jedení a pití

 

30 Synu, kým žiješ, skúšaj svoju dušu,

ak nájdeš v sebe ničomnosť, nerob jej po vôli!

31 Nie všetko je na osoh každému jednému

a nie každý druh (vecí) nájde u všetkých rovnaké (zaľúbenie).

32 Nebuď nenásytný pri každom hodovaní,

ani sa nevrhaj na každé jedlo!

33 Lebo z mnohého jedenia nastáva choroba

a pažravosť pritiahne ti bolesť žlče.

34 Pre opilstvo mnohí zahynuli,

kto je zdržanlivý, predlžuje si život.

5. Hebr. text lepšie vystihuje dobrého priateľa, keď hovorí: „Dobrý priateľ bojuje s nepriateľom, / proti odporcom chopí sa štítu.“
6. Aj tu je hebrejský verš jasnejší: „Nezabúdaj na priateľa v boji, / ani ho neopúšťaj s korisťou.“
12 – 14. Uvádza viaceré príklady a typy ľudí, s ktorými sa rozumný človek nikdy nebude radiť. Lebo sú to zaujatí poradcovia, alebo sú vôbec neschopní dať radu.
20 n. Podľa úmyslu môže byť tá istá vec aj dobrá alebo zlá. No zlú vec úmysel – čo by bol akokoľvek dobrý – nezmení na dobrú.
Kniha Sirachovcova