Kniha Sirachovcova

Kniha Sirachovcova

Ako vychovávať

30 1 Kto si miluje syna, často používa (aj) tresty,

aby sa nakoniec radoval a nemusel ohmatávať brány blížnych.

2 Kto si vyučuje syna, dožije sa na ňom chvály

a môže sa ním honosiť v kruhu svojich domácich.

3 Kto si vyučuje syna, do žiarlivosti uvádza nepriateľa,

ale v kruhu priateľov sa ním môže chváliť.

4 Ak mu aj umrie otec, akoby nebol mŕtvy:

lebo podobného (syna) zanecháva po sebe.

5 Keď ho vidí za života, raduje sa z neho,

pri svojom skone sa nezarmucuje,

ani pred nepriateľmi sa nemá čo hanbiť pre neho.

6 Lebo svojmu rodu zanecháva obrancu proti nepriateľom

a priateľom vďačného odplatiteľa.

7 Za maznanie synov bude si viazať rany

a pri každom slove sa mu znepokojí srdce.

8 Nekrotený kôň je nepoddajný,

voľkaný syn bude bez rozvahy, náhly.

9 Maznaj sa so synom a naženie ti strachu,

pohrávaj sa s ním a zarmúti ťa.

10 Nesmej sa mu, by si to neľutoval,

aby ti nakoniec nestŕpli aj zuby.

11 Nepovoľuj mu mnoho za mladi

a nenechaj jeho myseľ bez povšimnutia!

12 Ohýbaj ho ešte v mladosti,

trestaj, kde neškodí, kým je mladý,

aby nezostal tvrdohlavý a nevzoprel sa ti,

mal by si žalosť na duši.

13 Vyučuj si syna a zapracúvaj ho,

aby si nenarazil na jeho neslušnosť.

 

Ako si šetriť zdravie

 

14 Lepšie je na tom chudobný, ak je zdravý a mocný v sile,

ako nevládny a neduhom bičovaný boháč.

15 Nad všetko zlato a striebro drahšia

je zdravá myseľ posvätená pravdou

a zdravé telo je viac ako nezmerné bohatstvo.

16 Niet bohatstva nad bohatstvo zdravého tela;

a niet väčšej blaženosti nad radosť srdca.

17 Lepšia je smrť ako trpký život

a večné spočinutie je lepšie ako ustavičná choroba.

 18 Maškrty, ktoré nemôžu požiť uzavreté ústa,

podobné sú hodovným pokrmom, ktorými obložia hrob.

19 Aký pôžitok má z obetovaného (jedla) modla?

Nemôže ani jesť, ani ovoňať:

20 taký je aj ten, koho Pán odoženie od seba

a dá mu znášať odplatu za neprávosti.

21 Očami hľadí (na svoje bohatstvo) a stone pri tom,

ako keď eunuch so vzdychom objíma pannu.

22 Zármutok si nepripusť na myseľ,

ani sa nesužuj svojimi nápadmi!

23 Veselosť srdca – to je život pre človeka,

a svätosť je nevyčerpateľný poklad:

jasavá radosť dodáva mužovi na veku.

24 Zľutuj sa nad svojou dušou, ľúbiac sa trvale Bohu,

maj sústredenú myseľ pre svätosť

a ďaleko zaháňaj od seba (všetok) zármutok!

25 Lebo zármutok zničil už mnohých,

a nikto nemá z toho osoh.

26 Závisť a hnevlivosť skracujú život

a (mnohé) premýšľanie privádza predčasne starobu.

 27 Jasná a dobrá myseľ sa ukáže pri hodovaní,

lebo hodovanie je časté u neho.

 
18 – 19. Veľmi si treba vážiť telesné zdravie, ktoré každého napĺňa spokojnosťou.
27. Po tomto verši až po kap. 36 v gréckej osnove nastáva v počítaní kapitol zmena. Zdá sa, že poradie latinskej Biblie je správnejšie, a preto sa jej mnohí pridŕžajú.
Kniha Sirachovcova