Kniha Sirachovcova

Kniha Sirachovcova

Nespoliehaj sa na nestále veci!

5 1 Nespoliehaj sa na klamlivý majetok,

ani si nehovor: „Mám dostatok živobytia!“

Lebo ti to nepomôže nič, až príde pomsta a súženie.

2 Kým si pri sile, nechoď za tým, po čom srdce túži,

3 ani si nehovor: „Aký som mocný“ –

alebo: „Ktože si ma podrobí za to, čo som urobil?“

Lebo Boh požiada istú odplatu za všetko.

4 Ani nehovor: „Zhrešil som a čo nepríjemné sa mi stalo?“

Najvyšší sa totiž neponáhľa s odplatou.

5 I keď si uzmieril hriech, nebuď zato bez obavy,

aby si (znova) hromadil hriech na hriech.

6 Ani si nehovor: „Pánovo zľutovanie je veľké,

zmiluje sa nad množstvom mojich hriechov.“

7 Lebo zľutovanie i hnev chytro vychádzajú od neho

a sleduje hriešnikov jeho hnev.

8 Neodkladaj so svojím obrátením sa k Pánovi,

ani to neodsunuj zo dňa na deň.

9 Lebo jeho hnev príde nečakane

a rozmetá ťa, až príde jeho pomsta.

10 Nebuď ustarostený o klamlivé bohatstvo,

nepomôže ti ničím, až príde súženie a pomsta.

11 Nevej pri každom vetre,

ani nechoď každou cestou;

podľa dvojakého jazyka usvedčujú hriešnika.

 12 Pevne sa drž Pánovej cesty,

podľa svojho správneho rozumu a svedomia,

a tak nech ťa sprevádza slovo pokoja a pravdy!

 

Ako treba používať jazyk

 

13 V tichosti vypočuj slovo, aby si mu rozumel,

a s rozvahou prednes správnu odpoveď!

14 Ak sa rozumieš veci, povedz o tom blížnemu!

Ak však nie, polož si ruku na ústa,

aby ťa nepristihli pri nerozumnom slove a nezahanbili ťa.

 15 Rozumný človek získa si rečou česť a chválu,

ale jazyk nemúdreho mu privedie záhubu.

 16 Nedopusť, aby ťa nazvali klebetárom,

a nech ťa nepodchytia v reči a nezahanbia ťa!

17 Zlodejovi hrozí zahanbenie a trest,

však najpotupnejšie je označiť niekoho za (človeka) dvojakého jazyka;

ale aj na klebetára padá nenávisť, odpor a potupa.

18 Spravodlivo si počínaj! Rovnako v malom i vo veľkom!

 

 

12. V gréckom a hebrejskom je stručnejšie: „Buď pevný v presvedčení svojom.“
15. Podľa gréckeho: „Sláva a hanba (rovnako spočíva) v hovore, / a niekomu poslúži jazyk jeho k pádu.“
16 n. Text je stručnejší v gréckom a hebrejskom znení: „Nech ťa nenazývajú klebetárom, / blížneho jazykom svojím neohováraj! / Lebo pre zlodeja je ustanovená (veľká) hanba, / ale horšia potupa pre toho, kto má dvojaký jazyk.“
Kniha Sirachovcova