Kniha Sirachovcova

Kniha Sirachovcova

Spravodlivý dosiahne múdrosť

15 1 Kto sa bojí Boha, bude konať, čo je dobré,

a kto sa drží spravodlivosti, dosiahne ju.

2 Vyjde mu v ústrety ako počestná matka

a privinie ho k sebe ako manželka panenského veku.

3 Nakŕmi ho životodarným chlebom rozumnosti

a vodou spasiteľnej múdrosti ho napojí.

4 A spevnie v ňom, takže sa nezohne,

pevne sa ho bude držať, takže nevyjde na posmech.

5 Povýši ho v kruhu jeho blížnych,

uprostred zhromaždenia mu otvorí ústa,

naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti

a slávnym rúchom ho odeje.

6 Zahrnie ho veselosťou a radosťou

a udelí mu večne slávne meno za dedičstvo.

7 Však nerozumní ju nedostanú,

iba rozvážni ľudia ju postretnú:

nerozumní ju ani neuzrú,

lebo sa ďaleko stráni pýchy a podvodu.

8 Nepríde na myseľ takým, čo hovoria lživo,

ale pravdovravných vyhľadáva sama,

aby im zaistila zdar z Božej priazne.

9 Hriešnikovým ústam nepristane chvála,

10 lebo múdrosť pochádza od Boha:

chvála sluší tomu, komu dal Boh múdrosť,

v ústach verného muža je ona hojná

a Vladár ju dá iba takému.

 

Zodpovednosť za hriechy

 

 11 Nehovor: „Božou (vinou) jej nemám,“ –

ale nerob to, čo má v nenávisti.

12 Nehovor: „On ma zviedol do bludu!“ –

Lebo on nepotrebuje bezbožných.

13 Pán nenávidí každú ohavnosť,

ani tí ju neobľubujú, ktorí sa ho boja.

14 Na počiatku stvoril Boh človeka

a ponechal mu možnosť rozhodnúť sa.

15 Dal mu svoje príkazy a ustanovenia.

 16 Ak chceš zachovávať príkazy, zachovajú ťa,

a máš mu večne preukazovať žiadanú vernosť.

17 Položil pred teba vodu a oheň:

čiahni rukou po tom, čo si vyvolíš.

18 Pred človekom leží život a smrť, dobro a zlo:

dostane to, čo sa mu ľúbi.

19 Božia múdrosť je preveľká,

on je silný mocou a neprestajne sleduje všetko.

20 Jeho oči hľadia na tých, ktorí sa ho boja.

On poznáva všetko, čo robia ľudia.

21 Bezbožne konať nekáže nikomu,

ani nedáva súhlas k nijakému hriechu;

22 nepraje si množstvo takých synov,

ktorí nemajú viery a zdatnosti.

11. Hebrejský text lepšie podáva verš: „Nehovor: Boh je príčinou hriechu môjho, / lebo čo sám nenávidí, to ani nerobí.“
16. Slobodná vôľa je iba vtedy pravá, keď sa vo všetkom podriaďuje Božej vôli.
Kniha Sirachovcova