Skutky apoštolov

Skutky apoštolov

VII. Cesta do Ríma, 27, 1 – 28, 31

 

27 Z Cézarey po Krétu. –  1 Keď sa rozhodlo, že sa odplavíme do Itálie, odovzdali Pavla a niektorých iných väzňov stotníkovi, menom Júliusovi, z cisárskej kohorty.  2 Nastúpili sme na adramytijskú loď, ktorá sa mala plaviť okolo pobrežia Ázie, a pohli sme sa. Bol s nami Macedónčan Aristarchus zo Solúna.  3 Na druhý deň sme prišli do Sidonu. Július zaobchádzal s Pavlom ľudsky a dovolil mu zájsť k priateľom a postarať sa o seba. 4 Keď sme sa odtiaľ pohli, plávali sme popod Cyprus, lebo vietor dul proti nám.  5 Preplavili sme sa Cilícijským a Pamfýlskym morom a prišli sme do Myry v Lýcii. 6 Tam stotník našiel alexandrijskú loď, čo sa plavila do Itálie, a preložil nás na ňu.  7 Ale veľa dní sme sa len pomaly plavili a ledva sme sa dostali naproti Knidu, lebo nám prekážal vietor. Preplavili sme sa popod Krétu popri Salmone,  8 ťažko sme ju oboplávali a došli sme na isté miesto, ktoré sa volá Dobrý prístav, neďaleko mesta Lazea.  9 Po dlhom čase už plavba nebola bezpečná, lebo už aj pôst prešiel, preto ich Pavol varoval: 10 „Muži, vidím, že plavba začína byť nebezpečná a ohrozuje nielen náklad a loď, ale aj naše životy.“ 11 Ale stotník viac veril kormidelníkovi a majiteľovi lode ako tomu, čo hovoril Pavol. 12 A pretože prístav nebol vhodný na prezimovanie, väčšina rozhodla vyplávať odtiaľ a dostať sa podľa možnosti do krétskeho prístavu Feniky, ktorý je obrátený na juhozápad až severozápad, a tam zimovať.

 

Búrka na mori. – 13 Začal viať južný vietor a mysleli si, že sa im podarí, čo si zaumienili. Zdvihli kotvy a plavili sa tesne popri Kréte.  14 Ale zanedlho sa na ňu spustil búrlivý vietor, ktorý volajú euroakvilo, 15 zmocnil sa lode a nebolo ju možné proti vetru udržať, takže sme loď nechali vetru a unášal nás.  16 Keď sme obiehali ostrovček, ktorý sa volá Kauda, ledva sme zachránili čln.  17 Keď ho vytiahli, použili pomocné zariadenie a podpásali loď. Potom v obave, aby nenarazili na Syrtu, spustili kotvu a nechali sa unášať. 18 Ale búrka nami prudko zmietala, preto na druhý deň vyhadzovali náklad 19 a na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali lodné náradie. 20 No keď sa už viac dní neukázalo ani slnko, ani hviezdy a búrka stále zúrila, strácali sme všetku nádej na záchranu.

21 Keď však už dlho nič nejedli, Pavol si stal doprostred nich a povedal: „Muži, mali ste ma poslúchnuť a nehýbať sa z Kréty. Boli by ste si ušetrili toto nebezpečenstvo a škodu. 22 A teraz vám radím, aby ste mali pokojnú myseľ, lebo nik z vás nepríde o život, iba o loď. 23 Tejto noci zastal pri mne anjel toho Boha, ktorému patrím a slúžim, 24 a povedal: ,Neboj sa, Pavol! Musíš stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa s tebou plavia.‘ 25 Preto, muži, majte pokojnú myseľ. Verím Bohu, že bude tak, ako mi povedal. 26 Máme však naraziť na nejaký ostrov.“

 

 
1. Cesta do Ríma sa začala na jeseň roku 60 a trvala do neskorej jari roku 61. Lukáš znova začína používať prvú osobu množného čísla, čo znamená, že je v Pavlovom sprievode.
2. Adramitium je prístavné mesto v Mýzii oproti ostrovu Lesbos. O Aristarchovi porov. 19, 29; 20, 4; Kol 4, 10; Flm 24.
3. Sidon je mesto na morskom pobreží Palestíny.
5. Myra je prístav v južnej časti Malej Ázie (porov. 21, 1 – 2).
7. Knidos je mesto na polostrove s tým istým menom na sever od ostrova Rodos.
8. Na ostrove Kréta.
9. Veľký pôstny deň bol u Židov predpísaný raz do roka (porov. Lv 16, 29 – 31), a to na 10. tišri, čiže na koniec septembra. Od konca októbra do začiatku marca bola plavba na Stredozemnom mori pre zimné vetry veľmi nebezpečná.
14. Euroakvilo (gr. eurakylon) bol nebezpečný severovýchodný vietor, ktorý vial smerom k Afrike.
16. Na juh od Kréty.
17. Loď sa preväzovala povrazmi alebo reťazami, aby sa neroztrhla. Syrta bola zátoka na severnom pobreží Afriky, nebezpečná pre svoju plytkosť, ako aj pre vyčnievajúce skalné útesy.
Skutky apoštolov