Druhá kniha kroník

Druhá kniha kroník

27 Joatam. –  1 Joatam mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jezusa, dcéra Sadoka. 2 Robil, čo sa páči Pánovi, všetko, ako robieval jeho otec Oziáš, lenže do Pánovho chrámu nevošiel. Ale ľud bol ešte skazený.  3 On opevnil Hornú bránu Pánovho domu a veľa staval aj na Ofelskom múre. 4 Opevňoval mestá v Judskom pohorí a v lesoch staval hrady a veže. 5 On bojoval proti kráľovi Amončanov a premohol ich. V tom roku mu Amončania dali sto hrivien striebra, desaťtisíc korov pšenice a desaťtisíc jačmeňa. Toto mu Amončania dodali aj v druhom a treťom roku. 6 Joatam bol mocný, lebo svoje cesty upevnil pred Pánom, svojím Bohom.

7 Ostatok Joatamových dejín, jeho vojny a cesty sú opísané v Knihe kráľov Izraela a Júdu. 8 Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. 9 Potom sa Joatam uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Achaz.

 
1 – 3. Porov. 2 Kr 15, 33 – 35.
3. Hornú bránu pozri 23, 20. – Kopec Ofel bol juhovýchodne od chrámu. Na tej strane musel teda byť aj Ofelský múr.
Druhá kniha kroník