Druhá kniha kroník

Druhá kniha kroník

4 1 Dal urobiť kovový oltár: bol dvadsať lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a desať lakťov vysoký. 2 Dal spraviť liate more, desať lakťov malo od okraja k okraju, dookola okrúhle, päť lakťov vysoké a dookola ho objala tridsaťlakťová šnúra.  3 Pod ním boli podoby býkov, ktoré ho obopínali dookola; po desať lakťoch obopínali more dookola; býky tvorili dva rady a boli spolu uliate. 4 Stálo na dvanástich býkoch: tri boli obrátené na sever, tri boli obrátené na západ, tri boli obrátené na juh a tri boli obrátené na východ. More bolo hore na nich a zadnou časťou boli obrátené dnu.  5 Bolo na dlaň hrubé a jeho okraj bol ako okraj kalicha, podobný ľaliovému kvetu. Pojalo tritisíc batov.

6 Dal urobiť desať umývadiel, päť umiestnil napravo a päť naľavo, aby v nich umývali. Oplakovali v nich, čo sa pripravovalo na celopal, more však bolo na to, aby sa v ňom umývali kňazi.

7 Dal urobiť desať zlatých svietnikov, aké mali byť, a umiestnil ich v chráme, päť na pravú a päť na ľavú stranu. 8 Dal spraviť desať stolov a postavil ich v chráme, päť napravo a päť naľavo. Dal spraviť tiež sto zlatých čiaš.

9 Dal urobiť nádvorie pre kňazov a tiež veľké nádvorie, aj dvere na nádvorie a dvere dal obtiahnuť kovom. 10 More postavil na pravú stranu, na juhovýchod.  11 Potom Hiram zhotovil hrnce, zmetáky a kropáče. Tak Hiram dokončil všetky práce, ktoré mal urobiť pre kráľa Šalamúna na Božom dome: 12 dva stĺpy, dve kužeľovité hlavice na vrchu oboch stĺpov, dve mriežkovania na pokrytie dvoch kužeľovitých hlavíc, čo boli na vrchu stĺpov, 13 štyristo granátových jabĺk na dve mriežkovania, po dva rady granátových jabĺk na obe mriežkovania na pokrytie dvoch kužeľovitých hlavíc, čo boli na vrchu stĺpov. 14 Urobil podstavce a umývadlá na podstavce. 15 Jedno more a pod ním dvanásť býkov.  16 Hrnce, zmetáky a vidlice. Všetky tieto predmety urobil (jeho otec) Hiram kráľovi Šalamúnovi pre Pánov chrám z lesklého kovu. 17 Kráľ ich dal uliať v oblasti Jordánu v hlinitej zemi medzi Sokotom a Saredou. 18 Šalamún dal urobiť všetky tieto predmety vo veľkom množstve, lebo sa nehľadelo na váhu kovu. 19 Šalamún dal tiež urobiť náradie, ktoré bolo v Božom dome, zlatý oltár a stoly, na ktorých boli predkladné chleby. 20 Svietniky a ich lampy, aby podľa predpisu horeli pred príbytkom, z rýdzeho zlata; 21 kvety, lampy a kliešte boli zo zlata, z dokonalého zlata.  22 Nože, kropáče, misky a panvy boli z rýdzeho zlata. Dvere domu, vnútorné krídla do veľsvätyne a tiež krídla domu (zvonka) do chrámu boli zo zlata.

 
3. Tu nie je reč o býkoch, na ktorých medené more ležalo, ale o akýchsi ozdobách, ktoré boli spoluliate s morom. Pravdepodobne však treba čítať namiesto „býkov“ kolokvinty; porov. 1 Kr 7, 24.
5. Podľa 1 Kr 7, 26 bol obsah mora len 2 000 batov. Nevieme, ako vznikol tento rozdiel v číslach. Možno, že more nedolievali doplna a osnova kníh kráľov udáva len skutočné množstvo vody, ktorá bola v ňom, kroniky však celý obsah.
11 – 22. Porov. 1 Kr 7, 40 – 50.
16. K slovu „jeho otec“ pozri pozn. vyššie k 2, 12.
22. „Do chrámu“ rozumej: „do svätyne“.
Druhá kniha kroník