Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

13 Proti falošným prorokom. – 1 Pán prehovoril ku mne takto:  2 „Syn človeka, prorokuj proti prorokom Izraela, ktorí prorokujú, a povedz tým, čo prorokujú zo svojho srdca: Čujte slovo Pánovo! 3 Toto hovorí Pán, Jahve: Beda nerozumným prorokom, ktorí idú za vlastným duchom a za tým, čo nevideli!  4 Ako líšky v zrúcaninách sú tvoji proroci, Izrael. 5 Nevystúpili ste do trhlín a nevymurovali ste múr okolo Izraelovho domu, aby v Pánov deň obstál v boji. 6 Videli márnosť a lživú veštbu; vravia: »Toto hovorí Pán,« Pán ich však neposlal. Predsa očakávali, že potvrdí slovo. 7 Či ste nevideli daromné videnia a nehovorili ste lživé veštby, keď ste vraveli: »Toto hovorí Pán,« hoci som ja nehovoril? 8 Nuž toto hovorí Pán, Jahve: Pretože ste hovorili márnosť a videli lož, preto som, hľa, proti vám, hovorí Pán, Jahve. 9 Moja ruka doľahne na prorokov, ktorí vidia márnosť a veštia lož. Nebudú v spoločnosti môjho ľudu a nebudú zapísaní do knihy Izraelovho domu, ani do krajiny Izraela nevojdú. I budete vidieť, že ja som Pán.  10 Preto, hej, preto, že zaviedli môj ľud; vravia: »Pokoj!«, hoci niet pokoja. A keď on postaví múr, oni ho zatrú vakovkou. 11 Povedz tým, čo zatierali vakovkou, že opadá. Bude prudký lejak, dopustím, aby padali kamenné krúpy a strhne sa búrlivý vietor; 12 a hľa, múr padne. Či vám nebudú vravieť: Kdeže je vakovka, ktorú ste natierali? 13 Preto takto hovorí Pán, Jahve: Vo svojej rozpálenosti rozprúdim búrlivý vietor, od môjho hnevu bude prudký lejak a od rozpálenosti kamenné krúpy na ničenie. 14 I strhnem múr, ktorý ste natreli vakovkou, a zrútim ho až po zem, že sa mu obnažia základy. Padne a vy zahyniete pod ním a budete vedieť, že ja som Pán. 15 Vyplním svoj hnev na múre a na tých, čo ho zatierali vakovkou, a poviem vám: Niet múru a niet ani tých, čo ho zatierali, 16 prorokov, ktorí prorokovali o Jeruzaleme a videli mu videnia o pokoji, hoci pokoja nebolo, hovorí Pán, Jahve.

 

Proti vešticiam a čarodejniciam. –  17 A ty, syn človeka, namier si tvár proti dcéram svojho ľudu, ktoré prorokujú zo svojho srdca, a prorokuj proti nim!  18 Povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Beda tým, čo šijú na kĺb každej ruky obväzy a hotujú závoje na hlavu pre každý vzrast, aby ulovili duše. Lovíte duše môjho ľudu a oživujete duše pre seba? 19 Znesväcujete ma u môjho ľudu za priehrštie jačmeňa a za kúsok chleba, keď zabíjate duše, ktoré nemajú zomrieť, a oživujete duše, ktoré nemajú žiť, keď luháte môjmu ľudu, ktorý počúva lož. 20 Preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja som proti vašim obväzom, ktorými lovíte duše ako vtáky, a postrhávam ich z vašich ramien; a duše, ktoré ste ulovili, (duše) oslobodím ako vtáky. 21 Roztrhám vaše závoje a vyslobodím svoj ľud z vašej ruky, že nebude viac korisťou vo vašej ruke. I dozviete sa, že ja som Pán. 22 Pretože ste klamstvom zronili srdce spravodlivého, ktoré som ja nezronil, a upevňovali ste ruky zlosyna, aby sa nevrátil 23 zo svojej cesty a neudržal sa nažive, 24 preto nebudete vidieť daromnosť ani veštby viac nebudete veštiť. I vyslobodím svoj ľud z vašej ruky a dozviete sa, že ja som Pán.“

 
2. Podľa názoru Hebrejov sídlom myslenia bolo srdce. Falošní proroci hovoria, čo si sami povymýšľali (2 Pt 1, 21).
4 – 5. Namiesto toho, aby bránili a opevňovali mesto, falošní proroci svojou podvratnou činnosťou urýchľujú jeho pád ako líšky, ktoré rozhrabávajú zrúcanisko.
10 – 12. Zajatci si robili klamné nádeje, že sa Jeruzalemu nič nemôže stať, stavali si teda múry z piesku a hliny a falošní proroci ich utvrdzovali v týchto nádejach, zatierali múr omietkou, aby sa zdalo, že je riadny, pevný.
17. Pozri pozn. k veršu 2. Izrael mal aj pravé, Bohom povolané prorokyne, ako boli Mária, Mojžišova sestra (Ex 15, 20), Debora (Sdc 4, 4), Holda (2 Kr 22, 14). Tým možno vysvetliť, že boli aj také, čo sa síce vydávali za prorokyne, ale boli to len obyčajné čarodejnice.
18 n. Čo boli obväzy a závoje, ktoré tu prorok spomína, nevieme. Niektorí myslia, že prorok hovorí len v prenesenom zmysle: veštice robili obväzy na každú ruku a závoje na každú hlavu, čiže veštili, čo sa komu hodilo a lahodilo.
Kniha proroka Ezechiela