Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

Povolanie proroka, 2, 1 – 3, 3

2 Prorokova úloha. –  1 I riekol mi: „Syn človeka, postav sa na nohy, chcem s tebou hovoriť.“ 2 A kým ku mne hovoril, vstúpil do mňa duch, postavil ma na nohy a počul som toho, čo ku mne hovoril. 3 I riekol mi: „Syn človeka, posielam ťa k synom Izraela, k vzbúreneckým pohanom, ktorí sa mi vzopreli. Hrešili proti mne oni aj ich otcovia až po dnešný deň.  4 Synovia majú stŕpnutú tvár a zatvrdnuté srdce; posielam ťa k nim, povedz im: »Toto hovorí Pán, Jahve.« 5 A oni, či počúvnu a či si nepovšimnú – veď sú odbojný dom –, dozvedia sa, že bol medzi nimi prorok. 6 Ty sa ich však, syn človeka, neboj, ani ich rečí sa neboj, hoci budú pri tebe ako tŕnie a bodľač a budeš bývať medzi škorpiónmi. Ich rečí sa neboj a ich samých sa nestrachuj, veď sú odbojný dom! 7 A budeš k nim hovoriť moje reči, či počúvnu a či si nepovšimnú, veď sú odbojní!

 

Zvitok knihy. – 8 Ty teda počúvaj, čo ti hovorím: Nebuď odbojný ako ten odbojný dom, otvor si ústa a zjedz, čo ti ja dám.“ 9 Díval som sa a hľa, oproti mne vystretá ruka a v nej zvitok knihy.  10 Nato ju roztvoril predo mnou a bola popísaná na prednej i zadnej strane. Boli v nej napísané žalospevy a vzdychanie a beda.

 

 
1. Oslovenie „Syn človeka“ má prorokovi pripomínať jeho ľudskú slabosť. Naopak, u Dan 7, 13 sa týmto názvom označuje aj Mesiáš, a Kristus Pán sa sám často prezentuje ako Syn človeka.
4. Slová „Toto hovorí Pán, Jahve“ budú úvodom všetkých prorokových rečí, ktoré bude hovoriť v Pánovom mene.
10. O zvitku pozri pozn. k Iz 34, 4. Obyčajne sa písalo len na jednu stranu; tento zvitok bol popísaný na obidvoch stranách.
Kniha proroka Ezechiela