Kniha proroka Ezechiela

Kniha proroka Ezechiela

46 1 Toto hovorí Pán, Jahve: „Brána vnútorného nádvoria, obrátená na východ, bude šesť pracovných dní zatvorená, ale v sobotný deň sa musí otvoriť a musí sa otvoriť aj v deň novmesiaca.  2 Knieža vstúpi cez predsieň brány zvonku a zastane pri krídlach brány. Kňazi obetujú jeho celopal a jeho pokojné obety, potom sa pokloní pri prahu brany a odíde. Brána sa však nezatvorí až do večera. 3 Aj ľud krajiny sa bude klaňať pri tej bráne po sobotách a na novmesiace.

4 Celopal, ktorý knieža prinesie Pánovi v sobotný deň, bude šesť bezchybných baránkov a bezchybný baran.  5 Pokrmová obeta: efa k baranovi, k baránkom však, koľko mu ruka chce dať. A oleja: hin k efe. 6 V deň novmesiaca to však bude bezchybný býček, šesť baránkov a bezchybný baran. 7 A prinesie pokrmovú obetu: k býkovi efu a k baranovi efu, k baránkom však, koľko mu zachytí ruka. A oleja: hin k efe.

8 Keď vstupuje knieža, nech vkročí cez predsieň brány a tou istou cestou nech odchádza! 9 A keď na sviatky ľud krajiny prichádza k Pánovi, kto sa príde klaňať cez severnú bránu, nech odíde cez bránu južnú, a kto príde cez južnú bránu, nech odchádza cez severnú bránu; nech sa nevracia cez bránu, cez ktorú prišiel, ale nech odchádza cez tú, ktorá je naproti! 10 Knieža však má byť uprostred nich; keď oni prídu, vstúpi, keď odchádzajú, odíde.

11 Na sviatky a slávnosti má byť pokrmová obeta: efa k býčkovi a efa k baranovi, k baránkom však, koľko mu zachytí ruka. A oleja: hin k efe.  12 Keď však knieža prináša dobrovoľnú obetu, celopal alebo pokrmovú obetu dobrovoľne Pánovi, otvoria mu bránu, obrátenú na východ: prinesie svoj celopal a svoju pokojnú obetu, ako robieva v sobotný deň, potom odíde a po jeho odchode zatvoria bránu.

13 Denne prinesie Pánovi ako celopal bezchybného ročného baránka; obetuje ho každé ráno 14 a na pokrmovú obetu pridá k nemu každé ráno šestinu efy a tretinu hinu oleja na pokropenie múky ako pokrmovú obetu Pánovi podľa večného, trvalého pravidla. 15 Každé ráno teda obetujú baránka, pokrmovú obetu a olej ako ustavičný celopal.“

 

Majetok kniežaťa. – 16 Toto hovorí Pán, Jahve: „Keď knieža venuje dar niektorému zo svojich synov, bude to jeho dedičstvo, bude patriť jeho synom, bude to ich dedičný majetok.  17 Keď však dá zo svojho dedičstva dar niektorému zo svojich sluhov, bude mu to patriť až po rok odpustenia, potom sa vráti kniežaťu; jeho dedičstvo je jeho synov, im bude patriť. 18 A knieža nesmie vziať z dedičstva ľudí, žeby ich vytisol z ich majetku; z vlastného majetku dá dedičstvo svojim synom, aby z môjho ľudu nikoho neodohnali z jeho majetku.“

 

Chrámové kuchyne. –  19 Potom ma viedol cez vchod, ktorý bol vedľa brány, k posvätným celám pre kňazov, obráteným na sever, a hľa, tam, v úzadí na západ bolo akési miesto.  20 I riekol mi: „Toto je miesto, kde budú kňazi variť obety za previnenie a za hriech a kde budú piecť pokrmové obety, aby nemuseli vychádzať do vonkajšieho nádvoria a neposvätili ľud.“ 21 Potom ma viedol do vonkajšieho nádvoria, zaviedol ma do štyroch rohov nádvoria a tu, v každom rohu nádvoria, bol dvorček.  22 V štyroch rohoch nádvoria boli uzavreté dvorce, štyridsať dlhé a tridsať široké; všetky štyri mali rovnaké rozmery. 23 Okolo nich, okolo všetkých štyroch bol múr a vôkol, pozdĺž múru boli porobené variče.  24 I riekol mi: „Toto je dom kuchýň, kde budú chrámoví sluhovia vyvárať obety ľudu.“

 
2 n. Cez otvorenú bránu vnútorného nádvoria videl oltár, ktorý bol vo vnútornom nádvorí, aj kráľ z bránovej predsiene, aj ľud z vonkajšieho nádvoria.
5. „Koľko mu ruka chce dať“, rozumej: podľa ľubovôle. Podobný význam má aj výraz: „Koľko mu zachytí ruka“ vo verši 7.
12. Je to brána vnútorného nádvoria, preto východná brána vonkajšieho nádvoria je vždy zatvorená; porov. 44, 2 – 3.
17. Rok odpustenia je pravdepodobne jubilejný rok, v ktorom sa každý majetok mal vrátiť pôvodnému majiteľovi (Lv 25, 10). – Podľa iných by to bol siedmy rok (porov. Iz 61, 1 n.; Jer 34, 8. 15. 17).
19. O celách pozri 42, 1 n.
20. O takom posvätení pozri pozn. k 44, 19.
22. Dĺžku a šírku rozumej v lakťoch, pozri LXX a Vg.
24. Z pokojných obetí sa usporiadala posvätná hostina, ktorá sa pripravovala v týchto kuchyniach.
Kniha proroka Ezechiela