Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

45 Proroctvo o Baruchovi. –  1 Slovo, ktoré prorok Jeremiáš povedal Nériho synovi Baruchovi, keď z Jeremiášových úst napísal tieto slová do knihy vo štvrtom roku judského kráľa Joakima, syna Joziášovho: 2 „Toto hovorí Pán, Boh Izraela, tebe, Baruch:  3 Povedal si: »Beda mi, lebo Pán mi pridáva k rane bolesť. Vyčerpaný som od vzdychania a nenachádzam odpočinku.«  4 (Toto mu povieš:) Takto hovorí Pán: Hľa, čo som zbudoval, zrúcam, a čo som zasadil, vytrhám; (je to celá krajina). 5 A ty žiadaš veľké veci! Nežiadaj ich! Lebo, hľa, dopustím nešťastie na každého človeka – hovorí Pán –, tebe však dám tvoj život za korisť na každom mieste, kamkoľvek pôjdeš.

 
1. To, čo sa tu spomína, je opísané v kap. 36.
3. Porov. 36, 19; 43, 3.
4. Slová, ktoré sme na oboch miestach tohto verša dali do zátvoriek, nepatria k pôvodnej osnove. – K výrazom porov. 1, 10.
Kniha proroka Jeremiáša