Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

Záchrana je na Sione

16  1 Pošlite baránka vládcovi zeme

zo Sely púšťou k vrchu dcéry Siona.

2 Ako odplašené vtáča, rozohnané hniezdo,

budú dcéry Moabu pri brodoch Arnona.

 3 „Daj radu, učiň rozhodnutie;

premeň na noc svoj tieň v pravé poludnie,

schovaj ubehlíkov, nevyjavuj rozplašených!

4 Nech u teba bývajú ubehlíci Moabu,

buď im útočišťom pred ničiteľom!“

Veď zmizol násilník, prestalo ničenie,

zhynuli z krajiny tí, čo ju gniavili!

5 Milostivo bude postavený trón

a na ňom bude verne sedieť v stánku Dávidovom

sudca, čo hľadá právo a domáha sa pravdy.

 

Moabsko spustne pre pýchu

6 Počuli sme o pýche Moabu, pýche veľkej,

a o jeho nadutosti, hrdosti a prchkosti,

o jeho nezmyselných rečiach.

 7 Preto jajkať bude Moab k Moabovi,

všetko to bude jajkať.

Za hroznovými koláčmi Kír-Charošetu

budú vzdychať celkom zničení.

 8 Lebo sú zvädnuté polia Hesebonu,

vinicu Sabamy rozšliapali páni národov;

jej ratolesti siahajú až k Jázeru,

zatárali sa na púšť,

jej výhonky sa rozvetvovali,

presahovali more.

 9 Preto plačom Jázerčanov oplakávam vinicu Sabamy,

zalievam ťa slzami, Hesebon a Eleale,

veď do tvojho vinobrania a do tvojej žatvy

vpadávalo ujúkanie.

10 Zmizla radosť a plesanie zo záhrad

a vo viniciach nejasajú, nevýskajú,

víno v lisoch nešliape šliapač,

urobil som koniec ujúkaniu.

11 Preto moje vnútro zuní pre Moaba ako citara

a moje útroby pre Kír Cháreš.

12 Až sa zjaví Moab

a namáhať sa bude na výšinách

a vojde sa modliť do svojej svätyne,

nič nezmôže.

 

13 Toto je slovo, ktoré Pán dávno vyriekol nad Moabom.  14 Teraz však prehovoril Pán: „V troch rokoch, ako rokoch žoldniera, bude znevážená sláva Moabu so všetkým veľkým zástupom. Zvyškov však bude málo, trocha, nie mnoho.“

 

 
1. Prorok ľutuje moabských utečencov, ktorí sú v edomskom meste Sela (Petra), aby vládcovi zeme, t. j. judskému kráľovi, na Sion poslali poplatok. Moabsko splácalo poplatky ovcami, ktorých chovalo veľké množstvo. Liturgia používa tento verš o Mesiášovi len v prispôsobenom zmysle.
3 – 5. Utečenci prosia radu a pomoc od Judska, ktoré je od Asýrčanov už oslobodené. Tam bude na Dávidovom tróne panovať Mesiáš, ku ktorému sa budú môcť utiekať všetky národy.
7. Kír-Charošet je totožný s Kír-Moabom (15, 1).
8. Hesebon pozri 15, 4. Blízko neho bolo aj mesto Sabama. Mesto Jázer bolo v severných končinách Moabska. – Že vinice Moabska siahali až za Mŕtve more, je básnické zveličovanie.
9. Pri šliapaní hrozna v lise bolo zvykom veselo „ujúkať“.
14. Proroctvo sa má splniť v krátkom čase, v troch rokoch. Prečo volá prorok tieto roky rokmi žoldniera, nádenníka, nevieme. Azda preto, že budú tvrdé a strastiplné ako dni nádenníka.
Kniha proroka Izaiáša