Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

III. diel

Nové kráľovstvo Božie, kap. 58 – 66

1. Pravá zbožnosť, kap. 58

 

Pôst

581 Volaj, nestišuj,

ako trúba vyvýš svoj hlas,

zvestuj môjmu ľudu jeho hriech

a Jakubovmu domu jeho vinu!

2 Veď sa ma deň čo deň dopytujú

a chcú poznať moje cesty

ako ľud, čo spravodlivo koná

a Božieho práva sa nespúšťa.

Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy,

túžia po Božej blízkosti:

 3 „Prečo sa postíme, a nevidíš,

umŕtvujeme sa, a nezbadáš?!“

A v deň svojho pôstu spĺňate si túžbu

a prenasledujete svojich robotníkov.

4 Hľa, pre škriepky a hádky sa postíte

a hriešne bijete päsťou!

Nepostite sa ako po dnešný deň,

aby na výsosti vyslyšali váš hlas.

5 Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi?

Má sa človek umŕtvovať celý deň?

Vykrúcať si dookola hlavu

a vrecovinou i popolom si ustielať?

Či toto nazveš pôstom

a dňom milým Bohu?

6 Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi,

keď rozviažete zväzky zločinné

a roztvoríte zvierajúce putá,

prepustíte zlomených na slobodu

a rozlámete každé jarmo?

 7 Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb,

potulných bedárov zavedieš do domu,

ak vidíš nahého, zaodeješ ho

a pred svojím telom sa neskrývaš?

8 Vtedy ako zora vypukne ti svetlo

a uzdravenie ti náhle vyklíči:

bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť

a Pánova sláva uzavrie tvoje rady.

 9 Vtedy budeš volať a Pán odpovie,

budeš kričať a riekne: „Hľa, tu som!“

Keď odstrániš sprostred seba jarmo,

kývanie prstami a reči zločinné

10 a ponúkneš hladnému svoj súcit,

ubitú dušu nasýtiš:

vyjde vo tme tvoje svetlo

a tvoja temnosť bude ako poludnie.

11 A Pán ti dá neprestajný spočinok,

jasnosťou naplní tvoju dušu

a tvoje kosti upevní;

budeš ako polievaná záhrada

a ako prameň vôd,

ktorého vody nesklamú.

 12 I postavia v tebe dávne sutiny:

zdvihneš základy zašlých pokolení

a volať ťa budú murárom trhlín,

obnoviteľom ciest k bývaniu.

 

Sobotný deň

 13 Ak zdržíš pre sobotu svoju nohu,

aby si v môj svätý deň nerobil, čo sa ti zachce,

a sobotu budeš volať rozkošou,

svätý Pánov (deň) hodným úcty

a uctíš si ho, že nebudeš konať svoje cesty,

vypĺňať svoju vôľu a hovoriť reči:

14 tak sa budeš kochať v Pánovi

a dám ti vznášať sa nad výšinami zeme,

nasýtim ťa dedičstvom tvojho otca Jakuba:

lebo hovorili ústa Pánove.

 
3 n. Izraeliti maria záslužnosť pôstu a iných vonkajších skutkov kajúcnosti tým, že vyhovujú svojim nezriadeným túžbam. Vonkajšie skutky kajúcnosti sa majú spájať so skutkami spravodlivosti a lásky.
7. „Pred svojím telom sa neskrývaš“ – pred blížnym sa neskrývaš.
9. „Kývanie prstami“ – posmešný posunok.
12. Skutkami lásky dosiahnu to, že ich Boh vyslobodí zo zajatia, a vtedy si na ruinách svojich domov postavia nové obydlia, opravia, čo bolo pokazené, a postavia si pohodlné cesty.
13 n. Tak sa zdá, že Izraeliti z lakomstva konali práce a cesty aj v zasvätený sobotný deň. Preto ich prorok upozorňuje, že sobotný deň neslobodno šliapať nohami a znesväcovať. Kto zasvätí sviatočný deň s radosťou, nájde svoju radosť v Pánovi a Pán mu dá podiel na Jakubovom dedičstve, v zasľúbenej zemi.
Kniha proroka Izaiáša