Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

7. Egypt

 

Trest krajiny

  1.  1 Výrok nad Egyptom:

Hľa, Pán sa nesie na ľahkom oblaku

a ide do Egypta!

I trasú sa pred ním bôžikovia Egypta

a Egyptu sa v hrudi roztápa srdce.

2 „I popudím Egypt proti Egyptu,

že bude bojovať brat proti bratovi,

priateľ proti priateľovi,

mesto proti mestu,

kráľovstvo proti kráľovstvu.

3 Egyptu unikne duch z útrob

a pomätiem ich rozvahu,

že sa budú vyzvedať u bôžikov,

čarodejníkov, duchov a veštcov.

4 Vydám Egypt do rúk krutých pánov,

tvrdý kráľ bude vládnuť nad nimi“ –

hovorí Pán, Jahve zástupov.

 5 Vysušia sa vody z mora

a rieka úplne vyschne.

6 Páchnuť bude z riečišť,

spľasnú a vyschnú rieky Egypta,

zvädne trsť a šašina.

7 Plešiny sú pri Níle, pri brehu Nílu,

veď všetko siatie Nílu

uschne, zvädne, zmizne.

8 Kvíliť budú rybári,

žialiť všetci, čo hádžu udicu do Nílu,

a tí, čo rozprestierajú sieť na vode, sklesnú.

9 Zahanbia sa tí, čo spracúvajú ľan,

tí, čo češú a pradú biele nite.

10 Jeho robotníci budú pošliapaní,

všetci nádenníci zarmútení v duši.

 

Príčina nešťastia

 11 Veru bláznivé sú kniežatá Tanisu,

múdri radcovia faraóna sú hlúpou radou.

Ako môžete vravieť faraónovi:

„Syn mudrcov som, syn dávnych kráľov?“

12 Kdeže sú tvoji mudrci?

Nechže ti oznámia a zvestujú,

čo ustanovil Pán zástupov proti Egyptu.

 13 Osprosteli kniežatá Tanisu,

pomýlené sú kniežatá Memfisu,

zavádzajú Egypt vládcovia jeho kmeňov.

14 Pán vmiešal do jeho útrob ducha závratu,

do bludu uvedú Egypt vo všetkom jeho konaní,

ako blúdi opilec v tom, čo sám vydávil.

15 A Egypt nebude mať diela,

ktoré by vykonala hlava a chvost,

palmová ratolesť a trsť.

 

Omilostenie Egypta. – 16 V ten deň bude Egypt ako ženy; triasť a báť sa bude rozohnanej ruky Pána zástupov, ktorou sa rozohnal proti nemu. 17 A judská krajina bude Egyptu postrachom; keď ju ktokoľvek pred ním spomenie, bude sa triasť pre ustanovenie Pána zástupov, ktoré ustanovil nad ním.  18 V ten deň bude päť miest v egyptskej krajine, ktoré budú hovoriť rečou Kanaánu a prisahať na Pána zástupov, jedno sa bude volať Mesto slnka.  19 V ten deň bude Pánov oltár v strede egyptskej krajiny a pri jej hranici Pánov pomník. 20 A bude znamením a svedectvom Pánovi zástupov v egyptskej krajine: Ak budú volať k Pánovi pre utláčateľov, pošle im záchrancu a obrancu a oslobodí ich. 21 Pán sa dá Egypťanom poznať; Egypťania v ten deň poznajú Pána a budú mu prisluhovať obety a dary, sľúbia Pánovi sľuby a splnia ich. 22 Pán bude biť Egypt, biť, ale uzdraví. Tak sa obrátia k Pánovi; i dá sa im uprosiť a uzdraví ich.  23 V ten deň bude cesta z Egypta do Asýrska a budú chodiť Asýrčania do Egypta a Egypťania do Asýrska a Egypt s Asýrskom bude slúžiť. 24 V ten deň bude Izrael tretím pri Egypte a Asýrsku; požehnaním uprostred zeme, 25 ktorým požehná Pán zástupov slovami: „Požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk Asýrsko a moje dedičstvo Izrael.“

 
5 n. Rozvodnený Níl, ktorý sa tu ako v 18, 2 volá morom, donáša z abesínskych hôr prsť, ktorú necháva na roliach Egypta. Ak sa Níl nerozvodní, je v Egypte hlad.
11. Tanis (hebr. Coʼan) bol v severovýchodnej časti delty Nílu.
13. Memfis (hebr. Nof) bolo kráľovské mesto v Dolnom Egypte, na západnom brehu Nílu.
18. Rečou Kanaánu sa tu rozumie hebrejská reč. – Jedno z piatich miest bude svojou nábožnosťou vynikať nad ostatné, bude im svietiť ako slnko. Ináč meno egyptského mesta Heliopolis (grécky názov mesta Ón) tiež znamená „Mesto slnka“. Toto mesto sa v kresťanskej dobe stalo aj biskupským sídlom, preto sa mnohí domnievajú, že je tu reč o ňom.
19. Pánovým oltárom a pomníkom sa len obrazne vyjadruje, že sa Egypt obráti k pravému Bohu. Netreba teda myslieť na skutočný oltár a pomník.
23 n. Národy, kedysi nepriateľské, budú v mesiášskej dobe nažívať vo vzájomnom pokoji a priateľstve. Porov. 11, 6 n.
Kniha proroka Izaiáša