Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

6. Etiópia

 

 18 1 Beda, zem zuniacich krídel,

 

2 čo posiela poslov po mori,

po vode na papyrusových člnkoch!

Choďte, rýchli posli,

k národu urastenému a lesklému,

k ľudu strašnému na ďaleko-široko,

k národu silnému a drviacemu,

ktorému rieky prerývajú krajinu.

 3 Všetci občania sveta a obyvatelia zeme,

hľaďte, až sa zdvihne zástava na vrchoch,

až zazneje trúba, čujte!

4 Lebo takto hovorí Pán ku mne:

„Spokojne budem hľadieť na svojom mieste

ako žiarna horúčava za jasna

a ako oblak rosy v úpale žatvy.“

5 Lebo pred oberačkou, keď kvitnutiu je koniec

a hroznom polozrelým bude jeho kvet,

poobrezáva výhonky nožmi

a vetvy odstráni, obstrihá.

6 Všetci budú ponechaní vtáctvu hôr

a zveri zeme,

vtáctvo tam bude letovať

a všetka zver zeme tam prezimuje.

7 V tom čase prinesie dar Pánovi zástupov

národ urastený a lesklý,

ľud strašný na široko-ďaleko,

národ silný a drviaci,

ktorému rieky prerývajú krajinu,

na miesto mena Pána zástupov, na vrch Sion.

 
1 n. Etiópia je krajina zuniacich krídel, lebo v nej je mnoho hmyzu zuniaceho krídlami. Rieky Etiópie sú Biely Níl, Modrý Níl a Atbara. Morom je tu pre svoju veľkosť rieka Níl. Papyrusové, smolou vymazané (porov. Ex 2, 3) člnky boli veľmi ľahké. Posolstvo Etiópčanov išlo do Jeruzalema, aby získalo kráľa Ezechiáša pre spojenectvo proti Asýrčanom. Prorok však posiela posolstvo naspäť do Etiópie a tým varuje aj Ezechiáša pred spojenectvom s pohanmi. Etiópčania sa volajú lesklými pre svoju bronzovú pleť.
3 – 7. Pán sa pokojne pozerá na výčiny Asýrčanov, ale až okolnosti dozrejú, sám porazí ich vojsko, ktorého mŕtvoly budú pokrmom pre vtáctvo a zver. Porážkou asýrskeho vojska sa oslobodia aj Etiópčania, ktorí za to prinesú z vďačnosti dary na vrch Sion, kde sa uctieva meno Pána. – Porážka asýrskeho vojska je opísaná u Iz 37, 36.
Kniha proroka Izaiáša