Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

8. Všeobecnosť spásy, 56, 1 – 8

 

Cudzinci a eunuchovia

56 1 Toto hovorí Pán:

„Zachovajte právo, konajte spravodlivo,

lebo je blízko moja spása, už príde,

aj moja spravodlivosť, už sa zjaví.“

2 Blažený je muž, čo toto koná,

a syn človeka, čo sa toho drží:

bedlí nad sobotou, aby ju neznesvätil,

dáva si pozor na ruku, aby nekonala zlo.

 3 Cudzinec, čo lipne k Pánovi, nech nevraví:

„Pán ma isto vylúči zo svojho ľudu“

a eunuch nech nehovorí:

„Hľa, ja som suchý strom!“

4 Lebo toto hovorí Pán:

„Eunuchovia, čo zachovávajú moje soboty,

volia si to, v čom mám záľubu,

a pridržiavajú sa mojej zmluvy,

5 tým dám vo svojom dome,

medzi svojimi múrmi pomník a meno

lepšie, než sú synovia a dcéry.

Večné meno im dám,

ktoré nezahynie.

6 A cudzincov, čo lipnú k Pánovi,

aby mu slúžili,

milovali meno Jahve

a boli mi sluhami,

všetkých, čo bdejú nad sobotou,

by ju neznesvätili,

a pridržiavajú sa mojej zmluvy,

7 zavediem na svoj svätý vrch

a rozradostím ich v svojom dome modlitby;

ich celopaly, ich obety

budú ľúbeznými na mojom oltári.

Veď môj dom sa bude volať

domom modlitby pre všetky národy!“

 8 Hovorí Pán, Jahve,

čo zhromažďuje roztratených Izraela:

„Ďalej budem zhromažďovať k nemu,

k jeho zhromaždeným.“

 

9. Výstraha vodcom a ľudu Izraela, 56, 9 – 57, 21

 

Nesvedomití pastieri Izraela

9 Všetky poľné zvieratá, poďte žrať,

aj všetky lesné zvieratá!

10 Jeho strážcovia sú všetci slepí,

nevedia (nič);

všetci sú nemí psi,

nevládzu brechať:

blúznia, ležia,

radi si pospia.

11 A sú to psi chamtiví,

nepoznajú sýtosti.

A to sú pastieri,

čo nevedia chápať.

Každý ide svojou cestou,

každý za svojím ziskom,

až do posledného.

 12 „Poďte, vezmem víno a napijeme sa opojného nápoja

a zajtra to bude ako dnes,

ba ešte veľkolepejšie!“

 

 
3 – 7. Mojžišov zákon (Dt 23, 1 – 3) zakazuje Amončanom, Moabčanom a eunuchom vstup do chrámu. Toto obmedzenie Boh ruší. Do nového Božieho kráľovstva bude mať prístup každý, ak bude zachovávať príkazy. V tomto kráľovstve aj eunuchovia môžu získať slávu.
8. Rozumej: k Izraelitom zhromaždeným z celého sveta bude Boh priberať do svojho kráľovstva všetky národy.
12. Nahrabané bohatstvo obrátia nesvedomití vodcovia na hodovanie. Prorok to opisuje veľmi živo: jeden z hodujúcich volá piť ostatných.
Kniha proroka Izaiáša