Kniha žalmov

 

Kniha žalmov

1. Prvá kniha (1 – 41 [1 – 40])

 

 ŽALM 1

 

Dve cesty

 

1 Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných

a nechodí cestou hriešnikov,

ani nevysedáva v kruhu rúhačov,

2 ale v zákone Pánovom má záľubu

a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.

 

3 Je ako strom zasadený pri vode,

čo prináša ovocie v pravý čas,

a jeho lístie nikdy nevädne;

darí sa mu všetko, čo podniká.

 

4 No nie tak bezbožní, veru nie;

tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.

5 Preto bezbožní neobstoja na súde,

ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.

 

6 Nad cestou spravodlivých bedlí Pán,

ale cesta bezbožných vedie do záhuby.

 

  Kniha žalmov