Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 4

 

Poďakovanie

 

1 Zbormajstrovi. Na strunový nástroj. Dávidov žalm.

2 Bože, ty spravodlivosť moja, vyslyš ma, keď volám o pomoc.

V súžení si mi uľavil.

Zmiluj sa nado mnou a vyslyš moju modlitbu.

 

3 Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé?

Prečo máte záľubu v márnosti a vyhľadávate klamstvá?

 4 Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého;

Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám.

 

 5 Hneváte sa, ale nehrešte;

uvažujte vo svojom srdci,

rozjímajte na svojich lôžkach a upokojte sa.

6 Obetujte pravú obetu

a dôverujte Pánovi.

 

7 Mnohí hovoria: „Kto nám ukáže šťastie?“

Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.

8 Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu,

než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím.

9 V pokoji sa ukladám a usínam,

lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.

 
4. Pán zázračne chráni svojho svätého. Svätý, t. j. vyvolený, priateľ – ten, kto je osobitným predmetom Božieho milosrdenstva a Božej lásky.
5. Text nejasný, možno porušený. Všeobecný zmysel je asi tento: tiché a pokorné uvažovanie o svojom živote a činoch otvára oči. Zachvejte sa, keď pomyslíte na Boží hnev a Božiu spravodlivosť.
Kniha žalmov