Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 76 (75)

 

Poďakovanie za víťazstvo

 

1 Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Asafov žalm. Pieseň.

 2 Známy je Boh v Judei

a v Izraeli je jeho meno veľké.

 3 V Jeruzaleme má stan

a na Sione príbytok.

4 Tam polámal lesklé luky

aj štít, aj meč a zbroj vojnovú.

 

5 Ty, Zázračný, žiariš

z vrchov plienenia;

6 olúpení boli chrabrí bojovníci.

A teraz spia svoj sen,

ochabli ruky všetkých hrdinov.

7 Bože Jakubov, keď si ty pohrozil,

zmeraveli jazdci aj kone.

 

8 Si hrozný; kto sa môže vzoprieť proti tebe,

keď sa rozhneváš?

9 Z neba si vyniesol rozsudok;

zem sa zatriasla a zatíchla,

10 keď povstal Boh a súdil,

aby zachránil všetkých tichých na zemi.

 

11 Lebo teba oslávi aj hnev človeka

a tí, čo vyhnú hnevu, budú sláviť tvoj sviatočný deň.

12 Pánovi, svojmu Bohu, skladajte sľuby a plňte ich;

všetci, čo vôkol neho stojíte, prineste dary Hroznému.

13 Tomu, čo kniežatám smelosť odníma

a pre zemských kráľov je postrachom.

 

 
2. „V Judei“ – tieto slová označujú judské kráľovstvo, kde v tomto čase panuje Ezechiáš, „v Izraeli“ zasa vystihuje severné, efraimské kráľovstvo, ktoré v tomto čase práve prestáva jestvovať (722).
3. Básnický výraz pre Jeruzalem je „Salem“, čo v hebrejčine znamená „pokoj“.
Kniha žalmov