Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 86 (85)

 

Modlitba chudobného v tiesni

 

1 Dávidova modlitba.

Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma,

lebo som biedny a chudobný.

2 Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný;

zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba.

 

3 Zmiluj sa, Pane, nado mnou, veď k tebe volám deň čo deň.

4 Obveseľ, Pane, svojho sluhu,

veď k tebe dvíham svoju dušu.

5 Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý

a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.

 

6 Pane, počuj moju modlitbu,

všimni si hlas mojej úpenlivej prosby.

7 V deň svojho súženia volám k tebe,

lebo ty ma vyslyšíš.

 

 8 Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane,

a nič sa nevyrovná tvojim dielam.

9 Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe

a budú sa ti klaňať, Pane, a tvoje meno oslavovať.

10 Lebo si veľký a robíš zázraky, iba ty si Boh.

 

11 Ukáž mi, Pane, svoju cestu

a budem kráčať v tvojej pravde.

Daj, aby moje srdce bolo prosté

a malo bázeň pred tvojím menom.

12 Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj,

a tvoje meno oslavovať naveky;

13 veď si bol ku mne veľmi milostivý

a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti.

 

14 Bože, pyšní povstali proti mne

a tlupa násilníkov mi čiahala na život;

nechceli ťa mať pred očami.

15 No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý,

zhovievavý, veľmi milostivý a verný.

16 Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou;

daj silu svojmu služobníkovi,

zachráň syna svojej služobnice.

 

17 Nech som dôkazom tvojej dobroty,

aby moji nenávistníci s hanbou videli,

že ty, Pane, si mi pomohol a že si ma potešil.

 

 
8 n. Tieto verše sú hymnom na Božiu všemohúcnosť.
Kniha žalmov