Kniha žalmov

 ŽALM 124 (123)

 

Naša pomoc v mene Pánovom

 

1 Dávidova pútnická pieseň.

Keby sa nás Pán nebol ujal,

nech to povie Izrael,

2 keby sa nás Pán nebol ujal,

keď ľudia povstali proti nám,

3 vari by nás živých boli prehltli,

keď proti nám blčala ich zúrivosť.

 4 Vari by nás bola voda zaliala

a riava sa prevalila cez nás.

5 Vari by sa boli prevalili cez nás

rozbúrené vody.

 

6 Nech je velebený Pán,

že nás nevydal ich zubom za korisť.

 7 Naša duša unikla ako vtáča

zo siete poľovníkov.

Slučka sa roztrhla

a my sme na slobode.

 

8 Naša pomoc v mene Pánovom,

ktorý stvoril nebo i zem.

 
4 – 6. Žalmista dvoma metaforami rozbúreného potoka a zveri, ktorá lačno požiera korisť, opisuje nebezpečenstvo a svoju slabosť.
7. O aké nebezpečenstvo šlo, nevedno.