Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 61 (60)

 

Vyhnancova modlitba

 

1 Zbormajstrovi. Na strunovom nástroji. Dávidov žalm.

 2 Vypočuj, Bože, moju vrúcnu prosbu,

všimni si moju modlitbu.

3 Od konca zeme volám k tebe;

keď sa mi srdce chveje úzkosťou,

priveď ma na nedostupné bralo.

 

4 Ty si moja nádej

a bašta pred nepriateľom.

5 V tvojom stánku chcem prebývať naveky

a skrývať sa pod ochranou tvojich krídel.

6 Veď ty si, Bože môj, vypočul moju modlitbu,

dal si mi dedičstvo tých, čo si ctia tvoje meno.

 

 7 Kráľovi pridaj k jeho dňom ďalšie

a jeho roky nech trvajú z pokolenia na pokolenie.

8 Pred Božou tvárou nech tróni večne

a nech ho chráni milosť a vernosť.

 

9 Tak budem naveky ospevovať tvoje meno

a plniť svoj sľub deň čo deň.

 

 
2 n. Hoci Pán je všade, žalmista predsa obracia svoje oči a srdce k Sionu, kde osobitným spôsobom prebýva Pán na svojom tróne nad archou zmluvy. „Od konca zeme volám...“ – tieto slová značia veľkú vzdialenosť.
7. Kráľ si v dôvere v Božie prísľuby žiada dlhý život. Aj pri vzbure sa tu modlí za seba, ale jeho slová majú širší dosah, zahrnujú všetkých jeho nástupcov na tróne a splnia sa len v osobe Mesiáša, ktorý bude kraľovať naveky a ktorého kráľovstvu nebude konca (2 Sam 7, 12 – 16; Lk 1, 32 – 33).
Kniha žalmov