Kniha žalmov

ŽALM 144 (143)

 

Za víťazstvo a za pokoj

 

 1 Od Dávida.

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca,

čo učí moje ruky zápasiť

a moje prsty bojovať.

2 On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy,

on je moje útočište a môj osloboditeľ;

on je moja záštita, na ktorú sa spolieham;

on mi podrobuje môj ľud.

 

3 Pane, čože je človek, že sa k nemu priznávaš,

a syn človeka, že myslíš na neho?

4 Preludu sa človek podobá,

jeho dni sú ako letiaci tieň.

 

 5 Pane, zníž nebesia a zostúp z nich;

dotkni sa vrchov a budú chrliť dym.

6 Zablýskaj bleskom a rozpráš nepriateľov;

vypusť šípy a vydes ich.

 7 Vystri ruku z výsosti;

vytrhni ma a vysloboď z prívalov,

z rúk cudzincov;

 8 ich ústa luhajú

a ich pravica je krivoprísažná.

 

9 Bože, novú pieseň ti zaspievam;

zahrám ti na desaťstrunovej citare.

10 Ty pomáhaš kráľom,

ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida pred mečom záhuby.

11 Vytrhni ma a vysloboď

z rúk cudzincov.

Ich ústa luhajú,

ich pravica je krivoprísažná.

 

 12 Naši synovia nech sú ako mládniky,

čo vyrastajú v mladistvej sile.

Naše dcéry nech sú sťa stĺpy nárožné,

kresané ako kvádre chrámové.

13 Naše sýpky nech sú plné,

nech je v nich hojnosť všetkých plodov.

Našich oviec nech sú nesčíselné tisíce

na našich nivách;

14 náš statok nech je vypasený.

Nech niet trhlín na hradbách ani vyhnanstva,

ani náreku na našich uliciach.

15 Blažený ľud, ktorému sa tak vodí;

blažený ľud, ktorého Bohom je Pán.

 

 
1 – 2. Kráľ Dávid je pred bojom. Vie však, že ak Pán nebude pomáhať a ak on nezlomí nepriateľa, všetko úsilie by bolo márne.
5 – 6. Dúfa, že Pán mimoriadnym spôsobom zasiahne na ochranu svojho ľudu. Má sa to stať za pomoci búrky, v ktorej Pán prejavoval svoju moc a hrôzu.
7. Prívaly, veľké vody sú vo Svätom písme symbolom veľkého nebezpečenstva (Ž 18, 17).
8. „Krivoprísažná pravica“, pars pro toto, označuje tých, čo falošne prisahali. Pri prísahe zdvíhali pravú ruku (Ž 137, 5).
12 – 15. Žalmista prosí o požehnanie, pokoj a blahobyt pre svoj národ.