Kniha žalmov

 ŽALM 113 (112)

 

Chválospev na meno Pánovo

 

1 ALELUJA.

Chváľte, služobníci Pánovi,

chváľte meno Pánovo.

2 Nech je velebené meno Pánovo

odteraz až naveky.

3 Od východu slnka až po západ

nech je oslávené meno Pánovo.

 

4 Vyvýšený je Pán nad všetky národy

a jeho sláva nad nebesia.

5 Kto je ako Pán, náš Boh,

čo tróni na výsostiach,

6 a predsa dbá o všetko nepatrné

na nebi i na zemi?

 

7 Z prachu dvíha chudobného

a zo smetiska povyšuje bedára

8 a dáva mu sedieť vedľa kniežat,

vedľa kniežat svojho ľudu.

 

 9 Neplodnej dáva bývať v dome

ako šťastnej matke detí.

9. U Izraelitov sa neplodnosť pokladala za kliatbu a Boží trest za nejaké previnenie (Gn 16, 4. 5; 1 Sam 1, 7. 11; 2, 5 atď.).