Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 24 (23)

 

Pán prichádza do chrámu

 

1 Dávidov žalm.

Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa,

okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.

 2 Veď on sám položil jeho základy na moriach

a upevnil ho na vodách.

 

3 Kto smie vystúpiť na vrch Pánov,

kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?

4 Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté,

čo nedvíha svoju dušu k márnosti

a neprisahá falošne.

5 Taký dostane požehnanie od Pána

a odmenu od Boha, svojho Spasiteľa.

6 To je pokolenie tých, čo ho hľadajú,

čo hľadajú tvár Boha Jakubovho.

 

7 Zdvihnite, brány, svoje hlavice

a vyvýšte sa, brány prastaré,

lebo má vstúpiť kráľ slávy.

8 Kto je ten kráľ slávy?

Pán silný a mocný,

Pán mocný v boji.

 

9 Zdvihnite, brány, svoje hlavice

a vyvýšte sa, brány prastaré,

lebo má vstúpiť kráľ slávy.

10 Kto je ten kráľ slávy?

Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.

 
2. Porov. 75, 4; Iz 42, 5.
Kniha žalmov