Kniha žalmov

ŽALM 133 (132)

 

Pôvab bratskej zhody

 

1 Dávidova pútnická pieseň.

Aké je dobré a milé,

keď bratia žijú pospolu.

 2 Je to sťa vzácny olej na hlave,

čo steká na bradu, na Áronovu bradu,

čo steká na okraj jeho rúcha.

 3 Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské.

Tam Pán udeľuje požehnanie

a život naveky.

 

 

 

2. „Na Áronovu bradu“ – veľkňaza posviacali tak, že mu vyliali olej na hlavu (Ex 30, 30).
3. „Hermon“, najvyšší vrch Palestíny (2 759 m), skoro celý rok ho pokrýva sneh.