Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 5

 

Ranná modlitba o pomoc

 

1 Zbormajstrovi. Hra na flautu. Dávidov žalm.

2 Pane, počuj moje slová,

všimni si moje vzdychanie.

3 Pozoruj moju hlasitú prosbu,

môj kráľ a môj Boh.

 

 4 Veď ku tebe, Pane, sa modlím,

za rána počúvaš môj hlas,

za rána prichádzam k tebe a čakám.

5 Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť,

zlý človek nepobudne pri tebe,

6 ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom.

 

7 Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť,

ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá.

Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom.

8 No ja len z tvojej veľkej milosti

smiem vstúpiť do tvojho domu

a s bázňou padnúť na tvár pred tvojím svätým chrámom.

 

9 Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov,

urovnaj svoju cestu predo mnou.

10 Lebo v ich ústach úprimnosti niet,

ich srdcia sú plné zrady;

ich hrtan je ako otvorený hrob,

na jazyku samé úlisnosti.

 11 Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery;

vyžeň ich pre množstvo ich zločinov,

veď teba, Pane, rozhorčili.

 

12 Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru,

a naveky nech jasajú.

Chráň ich a nech sa radujú v tebe,

čo tvoje meno milujú.

13 Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého,

ako štítom venčíš ho svojou priazňou.

 
4. „Za rána“ – v čase Božej priazne.
11. Podobné výzvy, aby sa Boh odplatil svojim nepriateľom a nepriateľom veriacich, sú v žalmoch časté. V čase, keď panovala starozákonná predstava o odplate výlučne za tohto života, sa v týchto žalmoch vlastne vyjadruje túžba po spravodlivosti. Ale bezprostredná skúsenosť a ďalšie zjavenie túto predstavu očisťujú (pozri Knihu Jób), kým Nový zákon nevyzve človeka, aby prekonal seba samého v láske k nepriateľom (Mt 5, 43 – 48). Aby sa však vyhlo nesprávnemu chápaniu týchto žalmov, Cirkev ich vynechala zo svojej liturgickej modlitby.
Kniha žalmov