Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 95 (94)

 

Pozvanie na oslavu Boha

 

1 Poďte, plesajme v Pánovi,

oslavujme Boha, našu spásu.

2 Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár

a oslavujme ho žalmami.

 

3 Lebo Pán je veľký Boh

a nad všetkými bohmi veľký kráľ.

4 V jeho moci sú zemské hlbiny

a jemu patria aj nebotyčné štíty.

5 Jeho je more, veď on ho stvoril,

i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky.

 

6 Poďte, klaňajme sa a na zem padnime,

kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

7 Lebo on je náš Boh

a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou.

 

8 Čujte dnes jeho hlas:

„Nezatvrdzujte svoje srdcia

 9 ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti,

kde ma pokúšali vaši otcovia;

skúšali ma, hoci moje skutky videli.

 

10 Štyridsať rokov sa mi priečilo toto pokolenie

i povedal som: Je to ľud s blúdiacim srdcom;

11 tí veru moje cesty neznajú.

Preto som v svojom hneve prisahal:

Nevojdú do môjho pokoja.“

 

 

9. „Meríba“ významovo značí miesto „sporu, hádky“ (Ex 17, 1 – 7). „Massa“ označuje miesto „pokúšania“ (Nm 20, 2. 3).
Kniha žalmov