Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 38 (37)

 

Modlitba hriešnika v najväčšom nebezpečenstve

 

1 Dávidov žalm na spomienku.

2 Nekarhaj ma, Pane, v svojom rozhorčení

a netrestaj ma v svojom hneve,

3 lebo tvoje šípy utkveli vo mne,

dopadla na mňa tvoja ruka.

 

4 Pre tvoje rozhorčenie niet na mojom tele zdravého miesta,

pre môj hriech nemajú pokoj moje kosti.

5 Hriechy mi prerástli nad hlavu

a ťažia ma príliš, sťa veľké bremeno.

 

 6 Rany mi zapáchajú a hnisajú

pre moju nerozumnosť.

7 Zohnutý som a veľmi skľúčený,

smutne sa vlečiem celý deň.

 

8 Bedrá mi spaľuje horúčka

a moje telo je nezdravé.

9 Nevládny som a celý dobitý,

v kvílení srdca nariekam.

 

10 Pane, ty poznáš každú moju túžbu;

ani moje vzdychy nie sú skryté pred tebou.

11 Srdce mi búcha, sila ma opúšťa

i svetlo v očiach mi hasne.

 

12 Priatelia moji a moji známi

odvracajú sa odo mňa pre moju biedu,

aj moji príbuzní sa ma stránia.

13 Tí, čo mi číhajú na život, nastavujú mi osídla

a tí, čo mi stroja záhubu, rozchyrujú o mne výmysly

a deň čo deň vymýšľajú úklady.

 

14 Ale ja som sťa hluchý, čo nečuje,

ako nemý, čo neotvára ústa.

15 Podobám sa človekovi, čo nepočuje

a čo nevie obvinenie vyvrátiť.

 

16 Pane, pretože v teba dúfam,

ty ma vyslyšíš, Pane, Bože môj.

17 A tak hovorím: „Nech sa už neradujú nado mnou;

a keď sa potknem,

nech sa nevystatujú nado mňa.“

 

18 Ja, pravda, už takmer padám

a na svoju bolesť myslím ustavične.

19 Preto vyznávam svoju vinu

a pre svoj hriech sa trápim.

 

20 Moji nepriatelia sú živí a stále mocnejší,

ba ešte pribudlo tých, čo ma nenávidia neprávom.

21 Za dobro sa mi odplácajú zlom a tupia ma za to,

že som konal dobre.

 

22 Neopúšťaj ma, Pane;

Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa.

23 Ponáhľaj sa mi na pomoc,

Pane, moja spása.

 
6. Nerozumnosť je v Starom zákone to isté ako hriech. Opis choroby a opustenosti (6 – 13) pripomína opis Jóbových bolestí.
Kniha žalmov