Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 43 (42)

 

Túžba za chrámom

 

1 Súď ma, Bože, a rozhodni môj spor s neverným ľudom;

zachráň ma pred zločincom a úskočným človekom.

2 Veď ty, Bože, si moje útočište.

Prečo si ma odohnal

a prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ?

 

3 Zošli svoje svetlo a svoju pravdu;

ony nech ma sprevádzajú a privedú

na tvoj svätý vrch a do tvojich stánkov.

4 I pristúpim k Božiemu oltáru,

k Bohu, ktorý ma napĺňa radosťou i plesaním,

a citarou ťa, Bože, môj Bože, zvelebím.

 

5 Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ?

Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť,

spásu mojej tváre a môjho Boha.

 

Kniha žalmov