Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 62 (61)

 

Pokoj v Bohu

 

1 Zbormajstrovi. Podľa Jedutuna. Dávidov žalm.

2 Iba v Bohu spočiň, duša moja,

lebo od neho mi prichádza spása.

3 Iba on je moje útočište a moja spása,

moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.

 

4 Dokedy chcete napádať človeka, dokedy ho chcete všetci krušiť

ako stenu, čo sa nakláňa, ako múr, čo sa váľa?

5 Stroja sa zvrhnúť ho z popredného miesta;

v klamaní majú záľubu,

dobrorečia svojimi ústami, no v srdci zlorečia.

 

6 Iba v Bohu spočiň, duša moja,

lebo len on mi dáva nádej.

7 Iba on je moje útočište a moja spása,

moja opora, nezakolíšem sa.

 

8 V Bohu je moja spása i sláva;

Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište.

9 Dúfajte v neho, ľudia, v každom čase,

pred ním si srdce otvorte;

Boh je naše útočište.

10 Veď iba klam a mam sú potomci Adama,

ľudia sú iba preludom.

Keby si stali na váhu,

dohromady sú ľahší ako para.

 

11 Nespoliehajte sa na násilie

a neprepadnite zbojstvu;

ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce.

 12 Raz prehovoril Boh,

počul som toto dvoje:

že Boh je mocný

13 a ty, Pane, milostivý;

že ty každému odplácaš podľa jeho skutkov.

 

 
12. Tu chce žalmista zdôrazniť dve veci, teda prvé číslo umenšuje: „Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje.“ Teda: „raz... dvoje“ značí toľko, akože počul dvoje a pevne sa drží obidvoch vecí (porov. Prís 6, 16 – 19; 30, 15; Am 1, 3).
Kniha žalmov