Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 28 (27)

 

Prosba a poďakovanie

 

1 Dávidov žalm.

Pane, k tebe volám;

Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý,

aby som sa pre tvoje mlčanie

nestal podobným tým, čo zostupujú do priepasti.

 

2 Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám k tebe

a spínam ruky k tvojmu svätému chrámu.

3 Nezaobchádzaj so mnou ako s hriešnikmi

alebo s tými, čo páchajú zlo,

čo blížnym hovoria o pokoji,

ale ich srdce je plné zloby.

 

4 Nadeľ im podľa ich skutkov

a podľa ničomnosti ich výmyslov.

Odplať im podľa diela ich rúk,

odmeň ich podľa zásluhy.

5 Pretože si nevšímajú skutky Pánove

a dielo jeho rúk,

zničí ich a nepostaví už viac.

 

6 Nech je velebený Pán,

že vyslyšal moju úpenlivú prosbu;

 7 Pán je moja pomoc a môj ochranca.

V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc;

zaplesalo moje srdce

a za to mu spevom ďakujem.

 

8 Pán je sila svojho ľudu

a útočište spásy pre svojho pomazaného.

9 Spas svoj ľud a požehnaj svojich dedičov

a spravuj ich a dvíhaj ich až naveky.

 
7. V LXX a Vg namiesto „zaplesalo moje srdce“ je variant: „a moje telo zasa rozkvitlo“.
Kniha žalmov