Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 31 (30)

 

Dôverná modlitba v súžení

 

 1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

 2 Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky;

vysloboď ma, veď si spravodlivý.

3 Nakloň ku mne svoj sluch,

ponáhľaj sa a zachráň ma.

Buď mi skalou útočišťa,

opevneným hradom mojej spásy.

 

4 Veď ty si moja sila a moje útočište,

pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.

5 Vyvedieš ma z osídla, čo mi nastrojili,

lebo ty si moja sila.

 

6 Do tvojich rúk porúčam svojho ducha;

ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný.

7 Nenávidíš tých, čo si ctia márne modly;

ale ja dúfam v Pána.

8 Plesám a teším sa, že si milosrdný,

lebo si zhliadol na moju poníženosť.

Spoznal si tieseň mojej duše

 9 a nevydal si ma do rúk nepriateľa:

moje nohy si postavil na šíre priestranstvo.

 

 10 Zmiluj sa, Bože, nado mnou, lebo som v súžení;

od zármutku mi chabne oko,

duša i vnútro moje.

11 Život sa mi v strastiach míňa

a roky v nárekoch.

Biedny som a slabnem

a chradnú mi kosti.

 

12 Všetci moji nepriatelia mnou opovrhujú,

susedom som na posmech a svojim známym som postrachom.

Tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou.

13 Vytrácam sa z ich pamäti ako mŕtvy,

som sťa odhodená nádoba.

14 Veru čujem, ako ma mnohí hania: hrôza zo všetkých strán.

Spolčujú sa proti mne

a radia sa o tom, ako ma zabiť.

 

15 Ja sa však spolieham na teba, Pane,

a hovorím: „Ty si môj Boh,

16 v tvojich rukách je môj osud.“

Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov

a prenasledovateľov.

17 Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom

a zachráň ma vo svojom milosrdenstve.

 

18 Pane, nech nie som zahanbený, veď vzývam teba;

nech sa hanbia bezbožní a nech zmĺknu v podsvetí.

19 Nech onemejú pery úlisné,

ktoré hovoria proti spravodlivému bezočivosti

v pýche a v pohŕdaní.

 

20 Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna,

a vyhradil si ju bohabojným.

Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú,

pred zrakom ľudí.

21 Záclonou svojej tváre ich kryješ

pred zúrivosťou ľudu.

V stánku ich chrániš

pred svárlivými jazykmi.

 

22 Pane, buď zvelebený,

že si mi preukázal milosrdenstvo v opevnenom meste.

23 Už som si v strachu hovoril:

„Odvrhnutý som spred tvojich očí.“

No ty si vyslyšal moju hlasitú modlitbu,

keď som volal k tebe.

 

24 Milujte Pána, všetci jeho svätí.

Pán verných chráni,

ale plnou mierou odpláca tým, čo si počínajú pyšne.

25 Vzmužte sa a majte srdce statočné,

vy všetci, čo dúfate v Pána.

 

 
2. Žalmista si aj v ťažkom položení zachoval jasný pohľad k Pánovi, nikdy ho neopúšťa dôvera v Božiu pomoc; Ježiš Kristus, umierajúc na kríži, hovorí slová 6. verša tohto žalmu (Lk 23, 46); poznal ich aj sv. Štefan, prvomučeník (Sk 7, 59).
9. „Na šíre priestranstvo“ – vyviedol si ma z úzkosti.
10 – 11. Tieto verše nám opisujú aj Ježišovo utrpenie.
Kniha žalmov