Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 88 (87)

 

Modlitba ťažko chorého

 

1 Pieseň. Žalm Koreho synov. Zbormajstrovi.

Má sa spievať na nápev „Machalat“.

Poučná pieseň od Emana Ezrachitu.

2 Pane, ty Boh mojej spásy,

dňom i nocou volám k tebe.

3 Kiež prenikne k tebe moja modlitba,

nakloň svoj sluch k mojej prosbe.

 

4 Moja duša je plná utrpenia

a môj život sa priblížil k ríši smrti.

5 Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu,

majú ma za človeka, ktorému niet pomoci.

6 Moje lôžko je medzi mŕtvymi,

som ako tí, čo padli a odpočívajú v hroboch,

na ktorých už nepamätáš,

lebo sa vymanili z tvojej náruče.

 

7 Hádžeš ma do hlbokej priepasti,

do temravy a tône smrti.

8 Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie,

svojimi prívalmi si ma zaplavil.

 

9 Odohnal si mi známych

a zošklivil si ma pred nimi.

Uväznený som a vyjsť nemôžem,

10 aj zrak mi slabne od zármutku.

K tebe, Pane, volám deň čo deň

a k tebe ruky vystieram.

 

11 Či mŕtvym budeš robiť zázraky?

A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť?

12 Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote

a na mieste zániku o tvojej vernosti?

13 Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch

a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti?

 

14 Ale ja, Pane, volám k tebe,

včasráno prichádza k tebe moja modlitba.

15 Prečo ma, Pane, odháňaš?

Prečo predo mnou skrývaš svoju tvár?

16 Biedny som a umieram od svojej mladosti,

vyčerpaný znášam tvoje hrôzy.

17 Cezo mňa sa tvoj hnev prevalil

a zlomili ma tvoje hrozby.

18 Deň čo deň ma obkľučujú ako záplava

a zvierajú ma zovšadiaľ.

19 Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa,

len tma je mi dôverníkom.

 
Kniha žalmov