Kniha žalmov

 ŽALM 148

 

Chválospev o Bohu Stvoriteľovi

 

 1 ALELUJA.

Chváľte Pána z nebies,

chváľte ho na výsostiach.

2 Chváľte ho, všetci jeho anjeli;

chváľte ho, všetky nebeské mocnosti;

 

3 chváľte ho, slnko a mesiac;

chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé;

4 chváľte ho, nebies nebesia

a všetky vody nad oblohou.

 

5 Nech chvália meno Pánovo,

lebo na jeho rozkaz boli stvorené.

6 Založil ich navždy a naveky;

vydal zákon, ktorý nepominie.

 

7 Chváľ Pána, tvorstvo pozemské:

obludy morské a všetky hlbiny,

8 oheň, kamenec, sneh a dym,

víchrica, čo jeho slovo poslúcha,

9 vrchy a všetky pahorky,

ovocné stromy a všetky cédre,

10 divá zver a všetok dobytok,

plazy a okrídlené vtáctvo.

 

11 Králi zeme a všetky národy,

kniežatá a všetci zemskí sudcovia,

12 mládenci a panny,

starci a junáci

 13 nech chvália meno Pánovo,

lebo iba jeho meno je vznešené.

 

Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia

14 a svojmu ľudu dáva veľkú moc.

Je chválou všetkým svojim svätým,

synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky. ALELUJA.

 
1 – 7. Pánova chvála má začať na nebesiach. Pána majú chváliť v prvom rade nadzemské bytosti, anjeli. Anjeli sa volajú aj „nebeské mocnosti“ alebo nebeské „voje“ (Ž 33, 6 atď.).
13. Všetko tvorstvo má chváliť Pána aj kvôli Izraelu, ktorý Pán vyslobodil z poddanstva, dal mu veľkú moc – doslova „povýšil jeho roh“ (Ž 18, 3; 75, 11 atď.) – a spojil sa s ním úzkym zväzkom zmluvy.