Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 23 (22)

 

Dobrý pastier

 

1 Dávidov žalm.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba:

2 pasie ma na zelených pašienkach.

Vodí ma k tichým vodám,

3 dušu mi osviežuje.

Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu.

 

4 I keby som mal ísť tmavou dolinou,

nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.

Tvoj prút a tvoja palica,

tie sú mi útechou.

 

 5 Prestieraš mi stôl

pred očami mojich protivníkov.

Leješ mi olej na hlavu

a kalich mi napĺňaš až po okraj.

 

6 Dobrota a milosť budú ma sprevádzať

po všetky dni môjho života.

A budem bývať v dome Pánovom

mnoho a mnoho dní.

 

 

5. Podľa zvyku orientálnej pohostinnosti (92, 11; 133, 2; Kaz 9, 8; Am 6, 6; Lk 7, 46). V Novom zákone obrazy ustupujú skutočnosti, veď „prestretý stôl“ nemôže byť nič iné ako sviatosť Eucharistie, v ktorej veriaca duša nájde osvieženie, silu a istotu pred nepriateľom na ďalšej ceste; „olej“ je obrazom siedmich darov Ducha Svätého, ktorými je každý kresťan označený za Kristovho bojovníka.
Kniha žalmov