Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 36 (35)

 

Hriešnikova zloba a Božia dobrota

 

1 Zbormajstrovi. Od Dávida, Pánovho služobníka.

2 Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca;

pred jeho očami nieto bázne Božej.

 

3 Sám sebe lichotí do vlastných očí,

aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu.

4 Slová jeho úst sú neprávosť a klam;

prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre.

5 Na svojom lôžku premýšľa o neprávosti,

dáva sa na cesty nedobré,

nijakej zloby sa neštíti.

 

6 Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia

a tvoja vernosť až k oblakom.

7 Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny,

tvoje súdy ako morská hlbina:

ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš.

 

8 Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo!

Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.

9 Opájajú sa blahobytom tvojho domu

a pijú z potoka tvojich rozkoší.

10 Veď u teba je zdroj života

a v tvojom svetle uvidíme svetlo.

 

11 Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú,

a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné.

12 Nech ma nezasiahne noha pyšného,

nech mnou nepohne ruka hriešnika.

13 Hľa, padli tí, čo páchali neprávosť,

zrútili sa a viac nevstanú.

Kniha žalmov