Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 52 (51)

 

Modlitba o pomoc proti ohováračovi

 

 1 Zbormajstrovi. Dávidov poučný chválospev.

2 Zložil ho po tom, čo prišiel Idumejčan Doeg k Šaulovi so správou,

že Dávid vošiel do Abimelechovho domu.

3 Prečo sa ešte vystatuješ zlobou, ty,

čo sa zmôžeš iba na ničomnosť?

4 Úklady strojíš deň čo deň,

jazyk máš ostrý ako britva, ty podvodník.

5 Zlo miluješ viacej než dobro,

lož väčšmi ako pravdu.

6 Najmilšie sú ti reči zhubné, ty jazyk úlisný.

 

7 Preto ťa Boh navždy zničí,

odstráni ťa, vyženie ťa zo stanu,

vytrhne ti korene z krajiny žijúcich.

8 Spravodliví to uvidia a zľaknú sa,

ale z neho sa vysmejú:

9 „Pozrite človeka, čo sa neutiekal k Bohu,

lež zakladal si na veľkom bohatstve

a domohol sa moci svojimi úskokmi.“

 

10 Ja som však ako zelená oliva v Božom dome.

Úfam v Božie milosrdenstvo

navždy a naveky.

11 Ustavične ťa chcem velebiť za to, čo si urobil,

a s tvojimi svätými sa chcem spoliehať na tvoje meno,

lebo je dobré.

 

 

1. Porov. 1 Sam 21, 8; 22, 9 n.
Kniha žalmov