Kniha žalmov

ŽALM 122 (121)

 

Sväté mesto Jeruzalem

 

1 Dávidova pútnická pieseň.

Zaradoval som sa, keď mi povedali:

„Pôjdeme do domu Pánovho.“

2 Naše nohy už stoja

v tvojich bránach, Jeruzalem.

 

 3 Jeruzalem je vystavaný ako mesto

spojené v jeden celok.

4 Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove,

aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo.

 5 Lebo sú tam súdne stolice,

stolice domu Dávidovho.

 

6 Pre Jeruzalem proste o pokoj:

„Nech sú bezpeční, čo ťa milujú.

7 Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb

a istota v tvojich palácoch.“

 

 8 Kvôli svojim bratom a priateľom

budem hovoriť: „Pokoj s tebou!“

9 Kvôli domu Pána, nášho Boha,

budem prosiť o šťastie pre teba.

 

 

3. Kto prvýkrát prišiel do Jeruzalema, musel obdivovať jeho veľkoleposť. „Mesto spojené v jeden celok“, doslova „mesto vybudované, pospájané navzájom v jeden celok“, totiž Jeruzalem bolo mesto kompaktné, jeho domy stáli jeden popri druhom, a jednotné.
5. Inou prednosťou Jeruzalema je, že v ňom býval kráľ a tam mal sídlo aj najvyšší izraelský súd.
8 – 9. Pútnici žiadajú pokoj a šťastie Jeruzalemu a najmä chrámu, ale to všetko žiadajú vlastne sebe a pre seba.