Kniha žalmov

ŽALM 103 (102)

 

Chvála Božieho milosrdenstva

 

1 Od Dávida.

Dobroreč, duša moja, Pánovi

a celé moje vnútro jeho menu svätému.

2 Dobroreč, duša moja, Pánovi

a nezabúdaj na jeho dobrodenia.

 

3 Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti,

on lieči všetky tvoje neduhy;

4 on vykupuje tvoj život zo záhuby,

on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou;

 5 on naplňuje dobrodeniami tvoje roky,

preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi.

 

6 Pán koná spravodlivo

a prisudzuje právo všetkým utláčaným.

7 Mojžišovi zjavil svoje cesty

a synom Izraela svoje skutky.

 

 8 Milostivý a milosrdný je Pán,

zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

9 Nevyčíta nám ustavične naše chyby,

ani sa nehnevá naveky.

10 Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov,

ani nám neodpláca podľa našich neprávostí.

 

11 Lebo ako vysoko je nebo od zeme,

také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja.

12 Ako je vzdialený východ od západu,

tak vzďaľuje od nás našu neprávosť.

13 Ako sa otec zmilúva nad deťmi,

tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.

 

14 Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení;

pamätá, že sme iba prach.

15 Ako tráva sú dni človeka,

odkvitá sťa poľný kvet.

 16 Ledva ho vietor oveje, už ho niet,

nezostane po ňom ani stopa.

 

17 No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti,

až na večnosť voči tým, čo sa ho boja

a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti,

18 tie, čo zachovávajú jeho zmluvu,

čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.

19 Pán si pripravil trón v nebesiach;

kraľuje a panuje nad všetkými.

 

20 Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli,

udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slová

a plníte jeho príkazy.

21 Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy,

jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.

22 Dobrorečte Pánovi, všetky jeho diela,

všade, kde on panuje.

Dobroreč, duša moja, Pánovi.

 
5. „Obnovuje mladosť ako orlovi“ – sv. Hieronym k Iz 40, 31: „Hovorievame, že starý orol omladne, keď mu vymenia krídla.“
8. Tieto slová sú aj v Ex 34, 6, kde ich hovorí sám Pán (porov. Ž 145, 8).
16. „Nezostane po ňom ani stopa“ (Ž 90, 5; Iz 40, 6 – 8; Jób 7, 10; 8, 18; 14, 2 atď.). – Človek je úbohý, pominuteľný tvor, Božie milosrdenstvo a láska sú však večné.