Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 69 (68)

 

Nadšenie pre Boží dom

 

1 Zbormajstrovi. Na nápev „Ľalia“. Dávidov žalm.

2 Zachráň ma, Bože,

lebo voda mi vystúpila až po krk.

3 V bezodnom bahne viaznem a nemám pevnej pôdy pod nohami,

dostal som sa do hlbín vôd a zalieva ma príval.

4 Ustatý som od volania, hrdlo mi zachríplo.

Unavili sa mi oči, čo tak vyzerám svojho Boha.

 5 Viac než mám vlasov na hlave,

je tých, čo ma bez príčiny nenávidia.

Mocnejší sú tí, čo ma prenasledujú, sú to nepriatelia klamárski;

musel som vrátiť, čo som neulúpil.

 

6 Bože, ty poznáš moju pochabosť

a moje poklesky nie sú ti skryté.

7 Nech sa nemusia pýriť pre mňa tí, čo dúfajú v teba,

Pane, Bože zástupov.

Nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí,

čo ťa hľadajú, Bože Izraela.

 

8 Pre teba znášam potupu

a hanba mi pokrýva tvár.

9 Svojim bratom som sa stal cudzincom

a synom svojej matky neznámym.

 

10 Stravuje ma horlivosť za tvoj dom,

padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú.

11 V pôstoch som si dušu vyplakal,

no aj to mi bolo na potupu.

 

 12 I vrecovinu som si obliekol

a príslovečným som sa stal.

13 Utŕhajú si zo mňa tí, čo vysedávajú v bráne,

a pri víne pospevujú o mne pijani.

 

14 Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe

v tomto čase milosti.

Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu,

pre svoju vernosť mi pomôž.

15 Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň,

a budem vytrhnutý z moci svojich nenávistníkov

i z hlbokých vôd.

16 Nech ma nezatopí príval vôd,

nech ma nepohltí hlbina

a priepasť nezavrie nado mnou pažerák.

 

17 Vyslyš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý;

pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa.

18 Neodvracaj tvár od svojho služobníka,

veď, hľa, trpím; čím skôr ma vyslyš.

 

19 Príď ku mne a zachráň ma,

so zreteľom na mojich nepriateľov ma vysloboď.

20 Ty poznáš moju potupu,

moju hanbu i moje zneuctenie.

 

Ty vidíš všetkých, čo ma sužujú.

21 Potupa mi zlomila srdce a ochabol som.

Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol;

čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel.

 22 Do jedla mi dali žlče,

a keď som bol smädný, napojili ma octom.

 

 23 Nech sa im ich stôl stane nástrahou,

odplatou a pohoršením.

24 Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli,

a nech v bedrách oslabnú navždy.

 

25 Vylej na nich svoje rozhorčenie,

nech ich zachváti páľava tvojho hnevu.

26 Nech spustne ich táborisko

a v ich stanoch nech nemá kto bývať.

 

27 Lebo prenasledujú toho, koho si ty udrel,

a množia bolesti tomu, koho si zranil.

28 K ich neprávosti pridaj neprávosť,

nech nevojdú do tvojej spravodlivosti.

29 Nech sú vytretí z knihy žijúcich

a nech nie sú zapísaní medzi spravodlivými.

 

30 Som úbožiak, plný bolesti;

tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne.

31 Piesňou chcem Božie meno osláviť

a velebiť ho chválospevmi.

32 A Pánovi to bude milšie, ako keby som obetoval býka,

ako keby som obetoval junca, ktorému rastú rožky a ratice.

 

33 Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia;

hľadajte Boha a srdce vám oživne.

34 Lebo Pán vypočuje chudobných

a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí.

35 Nech ho chvália nebesia i zem,

moria a všetko, čo sa hýbe v nich.

 

36 Lebo Boh zachráni Sion

a vybuduje mestá Júdove;

usadia sa tam a budú ich majetkom.

37 A zdedia ho potomci jeho služobníkov

a tí, čo milujú jeho meno, budú v ňom prebývať.

 

 

5. „Musel som vrátiť, čo som neulúpil“ – azda príslovie na potvrdenie vlastnej neviny. Takto mohol hovoriť Mesiáš, ktorý naozaj trpel nevinne.
12. Trpiaci si obliekol „vrecovinu“, jednoduchý oblek z kozej srsti. Izraeliti ho nosievali na znak smútku a pokánia (Ž 30, 12; 35, 13; porov. Jn 3, 5. 6. 8).
22. „Žlč – roʽš“ v hebrejčine označuje aj rastlinu, ktorej šťava je horká a jedovatá (Mt 27, 34; Mk 15, 23).
23 – 28. V týchto veršoch žalmista žiada podľa práva odvety (lex talionis), ktoré v Starom zákone platilo ako všeobecná norma (Ex 21, 12. 23 – 25; Lv 24, 17 – 21), tresty, ktoré uvalili na seba svojím prečinom. Lež Nový zákon nahrádza tento spravodlivý zákon zákonom lásky. Ježiš sa na kríži modlil za všetkých, aj za svojich nepriateľov a vrahov.
Kniha žalmov