Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 11 (10)

 

Pán – dôvera spravodlivého

 

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

Dôverujem v Pánovi. Akože mi môžete hovoriť:

„Uleť na vrch ako vrabec!?

 

2 Lebo, hľa, hriešnici napínajú luk,

šíp kladú na tetivu,

aby zákerne zasiahli ľudí statočných.

3 Keď sa rúcajú základy,

čože môže spravodlivý urobiť?“

 

4 Pán prebýva vo svojom svätom chráme,

Pán tróni na nebesiach.

Jeho oči hľadia na úbožiaka,

jeho zrak skúma každého človeka.

5 Pán skúma spravodlivého i hriešnika

a nenávidí toho, čo miluje neprávosť.

6 Žeravé uhlie spúšťa na hriešnikov;

oheň so sírou a spaľujúci víchor, to je ich údel.

 

7 Lebo Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť;

statoční uvidia jeho tvár.

 

Kniha žalmov