Kniha žalmov

Kniha žalmov

  ŽALM 100 (99)

 

Radosť návštevníka chrámu

 

1 Ďakovný žalm.

2 Jasaj na chválu Pánovi, celá zem,

s radosťou slúžte Pánovi.

S plesaním vstupujte pred jeho tvár.

 

3 Vedzte, že náš Pán je Boh;

on je náš stvoriteľ a jemu patríme,

sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

 

4 Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály

a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými;

chváľte ho a velebte jeho meno.

5 Lebo Pán je dobrý;

jeho milosrdenstvo trvá naveky

a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

 

 

Kniha žalmov