Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 80 (79)

 

Izrael, Božia vinica

 

1 Zbormajstrovi. Na nápev „Ľalia je svedectvo“.

Asafov žalm.

 2 Pastier Izraela,

čo ako ovcu vedieš Jozefa, počúvaj!

Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa

3 pred Efraimom, Benjamínom a Manassesom.

Vzbuď svoju moc

a príď nás zachrániť.

 

4 Bože, obnov nás,

rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

 

5 Pane, Bože zástupov,

dokedy sa budeš hnevať na modlitby svojho ľudu?

6 Kŕmil si nás ako chlebom slzami

a slzami si nás napájal v hojnosti.

 7 Dopustil si, že sa pre nás svária naši susedia

a naši nepriatelia si z nás robia posmech.

 

8 Bože zástupov, obnov nás,

rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

 

 9 Z Egypta si preniesol vinicu,

pohanov si vyhnal a vysadil si ju.

10 Pôdu si pripravil pre ňu,

zasadil si jej korene a zaplnila krajinu.

 11 Svojou tôňou pokryla úbočia

a Božie cédre ratolesťami.

12 Svoje výhonky vystrela až k moru,

až po rieku Eufrat svoje letorasty.

 

13 Prečo si zbúral jej ohradu

a oberajú z nej všetci, čo idú okolo?

14 Diviak lesný ju rozrýva

a pasie sa na nej poľná zver.

 

15 Bože zástupov, vráť sa,

zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu.

 

16 A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica,

chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval.

17 Tí, čo ju vypálili od koreňa,

pred hrozbou tvojej tváre zahynú.

 18 Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici,

nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil.

19 Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote

a budeme vzývať tvoje meno.

 

20 Pane, Bože zástupov, obnov nás,

rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

 
2. Pán sa u prorokov často menuje „Pastier Izraela“, toto pomenovanie sa vyskytuje už v Jakubovom požehnaní nad Jozefom (Gn 48, 15; 49, 25).
7. „Dopustil si, že sa pre nás svária naši susedia“ – susedné národy sa bijú o to, čo u nás ukoristili.
9. Obraz viniča používajú najmä proroci a označujú ním vyvolený národ (Iz 5, 1 n.; 27, 2; Jer 2, 21; 12, 10; Ez 17, 5 n. atď.).
11. „Božie cédre“, ktoré sú také staré a mohutné, že iba Boh mohol také vypestovať.
18. „Muž po Božej pravici“ je Izrael, lebo ho Pán zasadil svojou pravicou. „Syn človeka“ je takisto Izrael.
Kniha žalmov