Kniha žalmov

ŽALM 145 (144)

 

Oslava Božej velebnosti

 

1 Dávidov chválospev.

Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ,

a tvoje meno velebiť

navždy a naveky.

2 Budem ťa velebiť každý deň

a tvoje meno chváliť

navždy a naveky.

 

3 Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden,

tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

4 Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov

a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.

5 Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby

a rozprávajú o tvojich zázrakoch.

6 Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných

a rozprávajú o tvojej veľkosti.

7 Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti

a plesajú nad tvojou spravodlivosťou.

8 Milostivý a milosrdný je Pán,

zhovievavý a veľmi láskavý.

9 Dobrý je Pán ku každému

a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.

 

10 Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela

a tvoji svätí nech ťa velebia.

11 Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva

a o tvojej moci nech hovoria;

12 nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky

i slávu a velebu tvojho kráľovstva.

 13 Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky

a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia.

 

Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý

a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

14 Pán podopiera všetkých, čo klesajú,

a dvíha všetkých skľúčených.

15 Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba

a ty im dávaš pokrm v pravý čas.

16 Otváraš svoju ruku

a dobrotivo nasycuješ všetko živé.

 

17 Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách

a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

18 Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,

všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

19 Vyplní želanie bohabojných,

vyslyší ich modlitbu a zachráni ich.

20 Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú,

a ničí všetkých hriešnikov.

 

21 Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu

a všetko živé nech jeho sväté meno velebí

navždy a naveky.

 
13. V mesiášskych časoch sa Božie kráľovstvo rozšíri na všetky národy (verše 12, 13). Takto Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých čias (Dan 3, 100; 1 Tim 1, 17).