Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 98 (97)

 

Boh víťazí na súde

 

 1 Žalm.

Spievajte Pánovi pieseň novú,

lebo vykonal veci zázračné.

 

Víťazstvo je dielom jeho pravice

a jeho svätého ramena.

2 Pán oznámil svoju spásu,

pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.

3 Rozpamätal sa na svoju dobrotu

a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu.

Uzreli všetky končiny zeme

spásu nášho Boha.

 

4 Na chválu Božiu jasaj, celá zem;

plesajte, radujte sa a hrajte.

5 Hrajte Pánovi na citare,

na citare a na harfe zunivej.

6 Za hlaholu trúb a poľníc

jasajte pred tvárou Kráľa a Pána.

 

 7 Zahuč, more a všetko, čo ho napĺňa,

zemekruh a všetci, čo na ňom bývajú.

8 Tlieskajte, rieky, rukami,

jasajte s nimi, vrchy,

9 pred tvárou Pánovou, lebo prichádza súdiť zem.

Spravodlivo bude súdiť zemekruh

a podľa práva národy.

 

 

1 – 3. Žalmista vyzýva vyvolený národ oslavovať Pána „novou piesňou“ za „víťazstvo“. Ale sotva ide o nejaké historické víťazstvo, skôr o to posledné, ktorým sa začne Mesiášova éra, ohlasovaná prorokmi. „Nová pieseň“ – pozri Ž 96, 1.
7 n. Celá živá a neživá príroda má sa pripojiť k radosti ľudí, že prichádza nový, spravodlivý Kráľ (Iz 55, 12; Ž 96, 11 – 13; Rim 8, 19 – 22).
Kniha žalmov